REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 392kWORD 48k
30.8.2018
PE624.058v01-00
 
B8-0354/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par nepieciešamību darba devējiem, kuri nodarbina ārzemniekus, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi, dot savu ieguldījumu Eiropas pilsoņu un bezdarbnieku apmācībā


Dominique Martin

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību darba devējiem, kuri nodarbina ārzemniekus, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi, dot savu ieguldījumu Eiropas pilsoņu un bezdarbnieku apmācībā  
B8-0354/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienībā 2018. gada(1) jūnijā bija 17 miljoni bezdarbnieku, kuri meklē darbu un kuru nodarbinātības atsākšanu varētu atvieglot prasmju iegūšana;

B.  tā kā pēc Eurostat(2) aplēsēm 2016. gada 1. janvārī Eiropas Savienībā dzīvoja 35 miljoni personu, kuras ir dzimušas ārpus Eiropas Savienības un no kurām 21 miljons ir saglabājušas savas izcelsmes valsts pilsonību;

C.  tā kā 2015. gadā(3) Eiropas Savienībā vien ieceļoja 2,7 miljoni trešo valstu pilsoņu;

D.  tā kā 2016. gadā Francijā ārpus Eiropas Savienības dzimušo iedzīvotāju nodarbinātības līmenis bija 54 %;

E.  tā kā ir pieejami fondi to iedzīvotāju un bezdarbnieku apmācībām, kuri dzīvo Eiropā,

1.  prasa Komisijai paredzēt vienu fondu tikai Eiropas Savienības pilsoņiem;

2.  prasa Komisijai ierosināt uzņēmumiem, kuri nodarbina trešo valstu pilsoņus, sākot ar 2019. gada 1. jūliju, brīvprātīgi pievienoties šim fondam un pēc nākamajiem 18 mēnešiem noteikt ieguldījuma sniegšanu kā obligātu prasību proporcionāli nodarbināto ārzemnieku skaitam.

 

 

(1)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798

(2)

Komisijas statistikas dienests

(3)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/lv

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika