NÁVRH UZNESENIA
PDF 249kWORD 50k
30.8.2018
PE624.058v01-00
 
B8-0354/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o potrebe, aby zamestnávatelia cudzincov, ktorí nepochádzajú z Európy, prispievali na odbornú prípravu európskych občanov a nezamestnaných


Dominique Martin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o potrebe, aby zamestnávatelia cudzincov, ktorí nepochádzajú z Európy, prispievali na odbornú prípravu európskych občanov a nezamestnaných  
B8‑0354/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v júni 2018 bolo v Európskej únii 17 milióna nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie(1) a ich návrat do zamestnania by sa uľahčil získaním zručností;

B.  keďže Eurostat(2) odhaduje, že k 1. januáru 2016 v Európe žilo 35 miliónov osôb, ktoré sa narodili mimo Európskej únie, z toho 21 miliónov si zachovalo svoje pôvodnú štátnu príslušnosť;

C.  keďže len v roku 2015(3) sa do Európskej únie prisťahovalo 2,7 milióna občanov tretích krajín;

D.  keďže miera zamestnanosti v roku 2016 vo Francúzsku pre osoby narodené mimo Európskej únie dosahuje 54 %;

E.  keďže existujú prostriedky na vzdelávanie občanov a nezamestnaných ľudí žijúcich v Európe;

1.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila fond určený len pre európskych občanov;

2.  vyzýva Komisiu, aby navrhla dobrovoľné prispievanie podnikov zamestnávajúcich neeurópskych cudzincov do tohto fondu od 1. júla 2019, potom povinnosť prispievať po uplynutí nasledujúcich 18 mesiacov pomerne k počtu zamestnávaných cudzincov.

 

(1)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798

(2)

Štatistické oddelenie Komisie.

(3)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sk#Informations_suppl.C3.A9mentaires_Eurostat

Posledná úprava: 13. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia