Postupak : 2018/2752(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0355/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0355/2018

Rasprave :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0341

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 257kWORD 50k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP))  
B8-0355/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju studiju od 3. svibnja 2013. o utjecaju koji upotreba bespilotnih letjelica i robota bez posade u ratovanju ima na ljudska prava,

–  uzimajući u obzir svoja razna stajališta, preporuke i rezolucije u kojima se poziva na zabranu autonomnih oružanih sustava, kao što je mandat za početak pregovora usvojen na plenarnoj sjednici 13. ožujka 2018. u cilju donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane, rezolucija od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici Europske unije u tom području(1), preporuka Vijeću od 7. srpnja 2016. o 71. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda(2) i rezolucija od 27. veljače 2014. o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica(3),

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja Christofa Heynsa od 9. travnja 2013. (UN A/HRC/23/47),

–  uzimajući u obzir izjave EU-a o sustavima smrtonosnog autonomnog oružja (LAWS) upućene skupini vladinih stručnjaka stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju održane 13. – 17. studenog 2017. i 9. – 13. travnja 2018. u Ženevi,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017. u kojem se poziva na pristup koji podrazumijeva ljudsku kontrolu nad upravljanjem umjetnom inteligencijom i na zabranu autonomnog oružja,

–  uzimajući u obzir direktivu 3000.09 Ministarstva obrane SAD-a od 21. studenog 2012. o autonomiji u oružanim sustavima,

–  uzimajući u obzir otvoreno pismo iz srpnja 2015. koje je potpisalo više od 3 000 istraživača u području umjetne inteligencije i robotike te otvoreno pismo od 21. kolovoza 2017. koje je potpisalo 116 osnivača vodećih poduzeća koje se bave robotikom i umjetnom inteligencijom,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da nepoznati broj zemalja, javno financiranih industrija i privatnih industrija navodno provodi istraživanja i razvija smrtonosne oružane sustave s autonomnim sposobnostima, od projektila koji mogu selektivno gađati metu do strojeva za učenje s kognitivnim sposobnostima da odluče s kim će se, kada i gdje boriti;

B.  budući da smrtonosni autonomni oružani sustavi mogu iz temelja promijeniti način ratovanja jer potiču dosad nezabilježenu i nekontroliranu utrku oružjem;

C.  budući da korištenje smrtonosnih autonomnih oružanih sustava otvara temeljna etička i pravna pitanja o ljudskoj kontroli, posebno u pogledu ključnih odluka kao što su odabir mete i napad;

D.  budući da korištenje smrtonosnih autonomnih oružanih sustava otvara ključna pitanja o primjenjivosti međunarodnog prava o ljudskim pravima, međunarodnog humanitarnog prava i europskih standarda i vrijednosti u pogledu budućih vojnih aktivnosti;

E.  budući da prema nekim stručnjacima dobro osmišljeni autonomni oružani sustavi koji se koriste pod strogim ljudskim nadzorom mogu osnažiti pridržavanje načela međunarodnog humanitarnog prava;

F.  budući da je u kolovozu 2017. 116 osnivača vodećih međunarodnih poduzeća u području robotike i umjetne inteligencije poslalo otvoreno pismo UN-u u kojem pozivaju vlade da „spriječe utrku u naoružanju takvim oružjem” i „da izbjegnu destabilizirajuće učinke tih tehnologija”;

G.  budući da su privatna poduzeća s komercijalnim motivima postigla najznačajniji napredak u području umjetne inteligencije i autonomnih strojeva; budući da, čak i ako se postigne sporazum o zabrani autonomnih oružanih sustava, tehnologija koja omogućuje autonomno oružje bit će raširena i lako prenosiva;

H.  budući da su autonomija i umjetna inteligencija zasebne ali komplementarne tehnološke dimenzije;

I.  budući da je svaki autonomni oružani sustav podložan kvaru zbog loše napisanog koda ili kibernapada koji je počinila neprijateljska država ili nedržavni akter;

1.  naglašava da je ključno utvrditi zajedničku politiku EU-a za sprječavanje pojave i naknadnog potencijalnog širenja svake vrste autonomnog smrtonosnog oružanog sustava;

2.  naglašava zabrinutost zbog činjenice da nedržavni akteri poput takozvane Islamske države sve češće koriste autonomne oružane sustave kombinirajući ih sa komercijalno dostupnom opremom; strahuje od nekontrolirane upotrebe tehnologije koja koristi umjetnu inteligenciju;

3.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te države članice i Europsko vijeće da hitno i prije sastanka visokih ugovornih stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju u studenom 2018. donesu i usvoje zajednički stav o autonomnim oružanim sustavima kojim će se zajamčiti ljudska kontrola nad ključnim funkcijama tijekom korištenja, te da na relevantnim forumima zauzmu jedinstveni stav i da u skladu s tim i djeluju; u tom kontekstu poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu, države članice i Vijeće da dijele najbolje prakse i prikupe mišljenja stručnjaka, akademika i civilnog društva;

4.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu, države članice i Vijeće da rade na uspostavi novog poglavlja u okviru Konvencije UN-a o određenom konvencionalnom oružju u cilju postizanja međunarodne zabrane autonomnih oružanih sustava koji mogu odstupati od načina na koji su ljudi programirali ključnu funkciju koja se odnosi na odabir mete i napad; nadalje naglašava ključnu važnost sprečavanja istraživanja, razvoja i proizvodnje svih vrsta autonomnih oružanih sustava koji isključuju ljudsku kontrolu u ključnim funkcijama kao što su odabir mete i napad;

5.  poziva države članice da preuzmu odgovornost u ispunjavanju svojih postojećih međunarodnih pravnih i etičkih obveza u razvoju i korištenju svojih tehnologija za razvoj oružja;

6.  podsjeća na svoje stajalište od 13. ožujka 2018. o Uredbi o Europskom programu industrijskog razvoja u području obrane, posebno članku 6. stavku 4. (prihvatljiva djelovanja), te naglašava svoju spremnost da zauzme slično stajalište u kontekstu budućeg programa za istraživanja u području obrane, programa industrijskog razvoja u području obrane i ostalih relevantnih značajki Europskog fonda za obranu nakon 2020.;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica te Ujedinjenim narodima.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0494.

(2)

SL C 101, 16.3.2018., str. 166.

(3)

SL C 285, 29.8.2017., str. 110.

Posljednje ažuriranje: 7. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti