Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0355/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0355/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az autonóm fegyverrendszerekről

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0308/2018

Eljárás : 2018/2752(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0355/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0355/2018
Elfogadott szövegek :

B8-0355/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása az autonóm fegyverrendszerekről

(2018/2752(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „A katonai robotrepülőgépek és a pilóta nélküli robotok háborús bevetésének emberi jogi vonatkozásai” című 2013. május 3-i tanulmányára,

–  tekintettel az autonóm fegyverrendszerek betiltására felhívó különböző álláspontjaira, ajánlásaira és állásfoglalásaira, köztük az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából folytatandó tárgyalások megkezdésére irányuló, a 2018. március 13-i plenáris ülésen elfogadott megbízásra, az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban című 2016. évi éves jelentésre és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2017. december 13-i állásfoglalására[1], az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszaka kapcsán a Tanácshoz intézett, 2016. július 7-i ajánlására[2] és a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló 2014. február 27-i állásfoglalására[3],

–  tekintettel a bírósági tárgyalás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó különleges ENSZ-előadó, Christof Heyns 2013. április 9-i jelentésére (UN A/HRC/23/47),

–  tekintettel az EU által az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény részes feleinek kormányzati szakértői csoportja előtt, annak 2017. november 13–17-i és 2018. április 9–13-i, Genfben tartott ülésén a halált okozó autonóm fegyverrendszerekről tett nyilatkozataira,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére, amely felhív a mesterséges intelligencia emberi vezérlésű megközelítésére és az autonóm fegyverek betiltására,

–  tekintettel az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának a fegyverrendszerek autonómiájáról szóló, 2012. november 21-i 3000.09. sz. irányelvére,

–  tekintettel a mesterséges intelligencia és robotika területét kutató több mint 3000 kutató által 2015 júliusában aláírt nyílt levélre, valamint a robotika és a mesterséges intelligencia területén vezető vállalatok 116 alapítója által 2017. augusztus 21-én aláírt nyílt levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel ismeretlen számú ország, államilag finanszírozott iparágak és magánvállalkozások beszámolók szerint autonóm képességekkel rendelkező halált okozó fegyverrendszereket kutatnak és fejlesztenek ki, a szelektív célpontválasztásra képes rakétáktól kezdve egészen az olyan tanuló gépekig, amelyek kognitív képességekkel rendelkeznek annak eldöntésére, hogy kit, mikor és hogyan támadjanak meg;

B.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerek potenciálisan megváltoztathatják a hadviselést, példa nélküli és ellenőrizetlen fegyverversenyt indítva;

C.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerek használata az emberi irányításra vonatkozóan alapvető etikai és jogi kérdéseket vet fel, különösen a kritikus döntések, például a célpont kiválasztása és megtámadása tekintetében;

D.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerek használata a jövőbeni katonai fellépések tekintetében kulcsfontosságú kérdéseket vet fel az emberi jogok nemzetközi joga, a nemzetközi humanitárius jog és az európai normák és értékek alkalmazhatóságáról;

E.  mivel egyes szakértők szerint a hatékony emberi irányítás mellett használt, jól megtervezett automatizált fegyverrendszerek erősíthetik a nemzetközi humanitárius jog alapelveinek betartását;

F.  mivel a robotika és a mesterséges intelligencia területén vezető nemzetközi vállalatok 116 alapítója 2017 augusztusában nyílt levelet küldött az ENSZ-nek, amelyben felszólította a kormányokat, hogy akadályozzák meg a fegyverkezési versenyt e fegyverek tekintetében, valamint kerüljék el e technológiák destabilizáló hatását;

G.  mivel a mesterséges intelligencia és az autonóm gépek terén a legjelentősebb előrelépéseket kereskedelmi célú magánvállalkozások teszik; mivel még abban az esetben is, amennyiben megállapodás születik a halált okozó autonóm fegyverrendszerek betiltásáról, az autonóm fegyvereket lehetővé tevő technológia széles körben elterjedt és könnyen átruházható lesz;

H.  mivel az autonómia és a mesterséges intelligencia különálló, de egymást kiegészítő technológiák;

I.  mivel bármely autonóm fegyverrendszer meghibásodhat rosszul megírt kód, illetve ellenséges állam vagy nem állami szereplő által elkövetett esetleges kibertámadás miatt;

1.  hangsúlyozza, hogy közös uniós politikát kell kialakítani a halált okozó autonóm fegyverrendszerek megjelenésének, illetve elterjedésének megakadályozására;

2.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy olyan nem állami szereplők, mint például az Iszlám Állam elnevezésű csoport, a kereskedelmi forgalomban kapható eszközök kombinálása révén egyre gyakrabban használnak autonóm fegyverrendszereket; tart a mesterséges intelligencia technológiájának ellenőrizetlen használatától;

3.  felszólítja a Bizottság alelnökét, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), a tagállamokat és az Európai Tanácsot, hogy még az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény magas szerződő feleinek 2018. novemberi ülése előtt sürgősen dolgozzanak ki és fogadjanak el közös álláspontot az autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatban, amelyben garantálják a kritikus funkciók emberi irányítását a használat során, a releváns fórumokon pedig képviseljenek egységes álláspontot, és annak megfelelően lépjenek fel; e tekintetben felkéri az alelnököt/főképviselőt, a tagállamokat és a Tanácsot, hogy osszák meg a bevált gyakorlatokat és gyűjtsenek információt szakértőktől, tudományos szakemberektől és civil társadalmi szereplőktől;

4.  sürgeti az alelnököt/főképviselőt, a tagállamokat és a Tanácsot, hogy az egyes hagyományos fegyverekről szóló ENSZ-egyezményen belül dolgozzanak ki egy új fejezetet az olyan autonóm fegyverrendszerek nemzetközi szintű betiltása érdekében, amelyek képesek eltérni a célpontok kiválasztásának és megtámadásának emberek által programozott kritikus funkcióitól; hangsúlyozza továbbá, hogy rendkívül fontos a kritikus funkciók – például a célpont kiválasztása és megtámadása – terén emberi irányítást nélkülöző, halált okozó autonóm fegyverrendszerek kutatásának, fejlesztésének és előállításának megelőzése;

5.  felhívja a tagállamokat, hogy vállaljanak felelősséget a fegyvertechnológia fejlesztését és használatát érintő nemzetközi jogi és etikai kötelezettségeik teljesítéséért;

6.  emlékeztet az európai védelmi ipari fejlesztési programról szóló rendelettel, és különösen annak 6. cikkének (4) bekezdésével (támogatható intézkedések) kapcsolatos álláspontjára, és hangsúlyozza hajlandóságát arra, hogy a közelgő védelmi kutatási program, a védelmi ipari fejlesztési program és a 2020 utáni Európai Védelmi Alap egyéb lényeges jellemzői összefüggésében hasonló álláspontot fogadjon el;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ-nek.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat