RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 47k
30.8.2018
PE624.060v01-00
 
B8-0356/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


surmanuhtluse kohaldamise kohta Israa Al-Ghomghamile Saudi Araabias


Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek surmanuhtluse kohaldamise kohta Israa Al-Ghomghamile Saudi Araabias  
B8-0356/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 6,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et veebisaidi Diplomatic Courier andmetel viis Saudi Araabia 2017. aastal täide 17 % ÜRO liikmesriikide poolt langetatud surmaotsustest, st 146 hukkamist, millele lisaks on alates 1. jaanuarist 2018 täide viidud 65 hukkamist, ja arvestades, et 47 % surmaotsustest ei määratud tapmise eest;

B.  arvestades, et šiiidi aktivisti Israa Al-Ghomghami ja veel viie aktivisti suhtes algatati Saudi Araabias menetlus ja et peaprokurör nõudis neile karistuseks surmanuhtlust;

1.  tunneb sügavat muret eespool nimetatud süüdistuse pärast, mis on esitatud Israa Al-Ghomghami ja veel viie aktivisti vastu;

2.  tuletab meelde, et vastavalt kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklile 6 tohib surmanuhtlust määrata ainult „kõige raskemate kuritegude eest”;

3.  kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni üles mõistma ühemõtteliselt hukka Israa Al-Ghomghami ja eespool nimetatud aktivistide vastu algatatud kohtumenetluse, eelkõige nende võimaliku surmamõistmise.

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika