NÁVRH UZNESENIA
PDF 249kWORD 47k
30.8.2018
PE624.060v01-00
 
B8-0356/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o uplatnení trestu smrti voči Isrá´a al-Ghamghámovej v Saudskej Arábii


Dominique Bilde, Jean‑Luc Schaffhauser

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o uplatnení trestu smrti voči Isrá´a al-Ghamghámovej v Saudskej Arábii  
B8‑0356/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 6 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa webového sídla Diplomatic Courier Saudská Arábia vykonala 17 % trestov smrti, ktoré vyniesli členské štáty Organizácie spojených národov v roku 2017, t. j. 146 popráv, bez ohľadu na 65 popráv, ktoré vykonala od 1. januára 2018, a keďže 47 % týchto trestov smrti nebolo udelených za vraždu;

B.  keďže šiítska aktivistka Isrá´a al-Ghamghámová, ako aj päť ďalších aktivistiek je obvinených v Saudskej Arábii a generálny prokurátor požaduje pre ne trest smrti;

1.  vyjadruje znepokojenie z navrhovaného trestu uvedeného v odôvodnení B proti Isrá´a al-Ghamghámovej a piatim ďalším aktivistkám;

2.  pripomína, že podľa článku 6 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach by mal byť trest smrti vyhradený pre „najzávažnejšie trestné činy“;

3.  žiada vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisiu, aby dôrazne odsúdili súdne konanie voči Isrá´a al-Ghamghámovej a uvedeným aktivistkám, najmä ich možné odsúdenie na trest smrti;

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia