FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 47k
4.9.2018
PE624.062v01-00
 
B8-0358/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om CAR-T-behandlingen mod kræft


Nicola Caputo

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om CAR-T-behandlingen mod kræft  
B8‑0358/2018

Europa-Parlamentet,  

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det første CAR-lægemiddel til behandling af diffust storcellet B-lymfom, hos voksne og behandling af lymfatisk leukæmi hos unge og børn er blevet godkendt af Fællesskabet;

B.  der henviser til, at hvert lands lægemiddelagenturer bør vurdere omkostningerne til behandling og udpege de centre, hvor behandling kan foregå, eventuelt med en meget lang ventetid;

C.  der henviser til, at det med henblik på udvælgelsen af disse centre vil være nødvendigt at opstille en række krav og specifikationer, som skal opfyldes af de godkendte centre, og at de medicinalfirmaer, som fremstiller lægemidlerne, bør give lægemidlet til et begrænset antal frivillige i venteperioden;

D.  der henviser til, at eventuelle bivirkninger ved behandlingen også kan være alvorlige, og at der allerede er ved at man set nærmere på lægemidler, der kan fjerne disse;

1.  opfordrer Kommissionen til at oprette et knudepunkt for forskning i og forsøg med behandlinger mod cellekræft, som kan sidestilles med CAR-T, og for lægemidler, der kan fjerne eventuelle bivirkninger;  

2.  opfordrer Kommissionen til at indføre centre, der har bemyndigelse til at udlevere lægemidlet i forhandlingsperioden, og til at arbejde for at indføre faste frister for venteperioden mellem godkendelse af lægemidlet og dets markedsføring.

 

Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik