RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 47k
4.9.2018
PE624.062v01-00
 
B8-0358/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


vähivastase CAR-T ravi kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek vähivastase CAR-T ravi kohta  
B8‑0358/2018

Euroopa Parlament,  

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ühenduse heakskiidu on saanud esimene täiskasvanute difuusse B-suurerakulise lümfoomi ning noorte ja laste ägeda lümfotsütaarse leukeemia ravim CAR;

B.  arvestades, et riikide ravimiametitel tuleb kindlaks teha ravi kulud ja määrata keskused, kus seda ravi saab teha, ning selleks kuluv aeg võib olla väga pikk;

C.  arvestades, et selliste keskuste valimiseks on vaja kehtestada nõuded ja näitajad, millele tunnustatud keskused peavad vastama, ning sellele kuluval ajal annavad ravimifirmad ravimit vähesele arvule vabatahtlikele;

D.  arvestades, et ravi võimalik kõrvaltoime võib olla ka ränk ja praegu uuritakse ravimeid, millega seda on võimalik kõrvaldada;

1.  palub komisjonil luua keskuse, kus uuritakse ja katsetatakse CAR-Tga sarnaseid rakuteraapia meetodeid onkoloogias ja ravimeid, millega kõrvaldada võimalikke kõrvaltoimeid;  

2.  kutsub komisjoni looma keskusi, millel on läbirääkimiste toimumise ajal õigus inimestele ravimit anda, ja püüdma kehtestada kindlad tähtajad, et ravimi heakskiitmise ja selle turustamise alguse vahele ei jääks liiga pikka aega.

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika