PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 47k
4.9.2018
PE624.062v01-00
 
B8-0358/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


CAR-T-terapiasta syöpähoitona


Nicola Caputo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys CAR-T-terapiasta syöpähoitona  
B8‑0358/2018

Euroopan parlamentti, joka  

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että unionissa on hyväksytty ensimmäinen CAR-lääke aikuisten diffuusiin suurisoluiseen B-solulymfoomaan ja lasten ja nuorten akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan;

B.  ottaa huomioon, että eri maiden lääkevirastojen on laskettava terapian kustannukset ja osoitettava keskukset, joissa tätä hoitoa voidaan antaa, ja odotusaika on mahdollisesti hyvin pitkä;

C.  ottaa huomioon, että keskusten valitsemiseksi on laadittava vaatimukset ja ominaisuudet, jotka hyväksyttyjen keskusten on täytettävä, ja että odotusaikana lääkefirmat antavat lääkettä rajalliselle määrälle vapaaehtoisia;

D.  ottaa huomioon, että hoidon sivuvaikutukset voivat olla myös vakavia ja että nyt tutkitaan lääkkeitä, joilla ne voidaan eliminoida;

1.  kehottaa komissiota luomaan keskuksen, jossa tutkitaan ja tehdään kokeita CAR-T-lääkettä vastaavilla soluterapioilla ja lääkkeillä, joilla voidaan eliminoida mahdolliset sivuvaikutukset;  

2.  kehottaa komissiota ottamaan käyttöön keskuksia, jotka jakavat lääkkeitä yleisölle neuvotteluvaiheen aikana, ja pyrkimään vaikuttamaan siihen, että aika lääkkeen hyväksymisen ja sen myyntiin saamisen välillä ei olisi liian pitkä.

Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö