TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 151kWORD 48k
4.9.2018
PE624.062v01-00
 
B8-0358/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir leis an gcóireáil fhrith-ailse, Car-T


Nicola Caputo

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an gcóireáil fhrith-ailse, Car-T  
B8‑0358/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,  

–  ag féachaint do Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go bhfuil an chéad druga Car a úsáidtear chun cóireáil a chur ar dhaoine fásta ar a bhfuil liomfóma mórcheallach B atá scaipthe agus chun cóireáil a chur ar dhaoine óga agus ar leanaí ar a bhfuil géarleoicéime limfeablastach, formheasta ag an gComhphobal;

B.  de bhrí go mbeidh ar ghníomhaireachtaí drugaí na dtíortha aonair costas na cóireála a ríomh agus ionaid a aimsiú ina bhféadfar an chóireáil a dhéanamh, rud a bhféadfadh tréimhse fhada ama a bheith ag roinnt leis;

C.  de bhrí, chun na hionaid sin a roghnú, go mbeidh sé riachtanach sraith ceanglas agus tréithe a bhunú a mbeidh ar na hionaid údaraithe cloí leo, agus, le linn na tréimhse feithimh, go ndéanfaidh na cuideachtaí cógaisíochta an druga a thabhairt do líon teoranta deonach;

D.  de bhrí gur féidir le fo-éifeachtaí féideartha na cóireála a bheith tromchúiseach, agus go bhfuil scrúdú á dhéanamh cheana ar dhrugaí a d’fhéadfadh deireadh a chur leo;

1.  á iarraidh ar an gCoimisiún mol a bhunú don taighde agus don tástáil ar chóireálacha oinceolaíocha ceallacha atá comhchosúil leis an gcóireáil Car-T agus ar dhrugaí a d’fhéadfadh deireadh a chur le fo-éifeachtaí féideartha;  

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún ionaid a bhunú a bheidh údaraithe chun an druga a thabhairt don phobal le linn na tréimhse caibidlíochta mar aon le hobair a dhéanamh chun creat ama a leagan síos maidir leis an tréimhse feithimh idir formheas an druga agus margaíocht an druga.

An nuashonrú is déanaí: 13 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais