REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 47k
4.9.2018
PE624.062v01-00
 
B8-0358/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par CAR-T pretvēža terapiju


Nicola Caputo

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par CAR-T pretvēža terapiju  
B8-0358/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Kopienas līmenī ir atzīta pirmā zāļu terapija — himēriska antigēna receptors (CAR) —, ar kuru ārstē limfomu, kas ir pārņēmusi lielos B limfocītus pieaugušās personās, un akūtu limfātisko leikēmiju jauniešos un bērnos;

B.  tā kā atsevišķu valstu zāļu aģentūrām būs jānoskaidro šīs ārstēšanas metodes izmaksas un jānosaka klīnikas, kurās to varēs pielietot un kuros gaidīšanas laiks varētu būt ļoti ilgs;

C.  tā kā nolūkā atlasīt šādus centrus būs nepieciešams noteikt virkni prasību un parametru, kuriem būs jāatbilst apstiprinātajām klīnikām, un tā kā gaidīšanas laikā zāļu ražotāji varētu zāles izrakstīt zināmam skaitam brīvprātīgo;

D.  tā kā var būt nopietni arī iespējamie šīs ārstēšanas blakusefekti un tā kā tādēļ jau tiek veikti pētījumi par zālēm, ar kurām tos varētu novērst,

1.  aicina Komisiju izveidot centru, kurā tiktu veikti pētījumi un eksperimenti attiecībā uz šūnu onkoloģijas terapijām, kas ir pielīdzināmas CAR-T, un attiecībā uz zālēm, kas spēj novērst to iespējamos blakusefektus;  

2.  aicina Komisiju ieviest centrus, kuriem būtu tiesības izrakstīt sabiedrības locekļiem minēto terapiju laikā, kad notiek sarunas, un strādāt pie tā, lai noteiktu precīzus gaidīšanas termiņus laikposmā starp zāļu apstiprināšanu un to pārdošanu.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika