FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 47k
4.9.2018
PE624.062v01-00
 
B8-0358/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om cancerbehandling med CAR T-celler


Nicola Caputo

Förslag till Europaparlamentets resolution om cancerbehandling med CAR T-celler  
B8‑0358/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det första CAR-läkemedlet för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom hos vuxna och akut lymfatisk leukemi hos barn och ungdomar har fått EU-godkännande.

B.  Läkemedelsmyndigheterna i varje medlemsstat bör fastställa kostnaden för behandlingen och slå fast de inrättningar som ska få erbjuda den, något som skulle kunna ta mycket lång tid.

C.  För att välja ut dessa inrättningar måste det fastställas en uppsättning krav och egenskaper som de godkända inrättningarna måste tillmötesgå, och under väntetiden kommer de läkemedelsbolag som tillverkar läkemedlet att administrera det till ett begränsat antal frivilliga.

D.  Behandlingen kan få allvarliga biverkningar, och läkemedel som kan motverka sådana biverkningar studeras redan.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett centrum för forskning om och prövning av cancerbehandling med celler som liknar CAR T och läkemedel som rår på eventuella biverkningar.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta center som under förhandlingsperioden har tillstånd att dela ut läkemedlet och att verka för att det införs fasta tidsfrister för väntetiden mellan godkännandet av läkemedlet och försäljningen av det.

Senaste uppdatering: 18 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy