Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0359/2018

Внесени текстове :

B8-0359/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 473kWORD 51k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))


Джефри Ван Орден, Анна Елжбета Фотига, Чарлз Танък от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))  
B8‑0359/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето изследване от 3 май 2013 г., озаглавено „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

–  като взе предвид различните си позиции, препоръки и резолюции, като например мандата за започване на преговори, приет на пленарно заседание на 13 март 2018 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, резолюцията си от 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(1), препоръката си до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН(2), както и резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати(3),

–  като взе предвид изложените от ЕС съображения относно автономните оръжейни системи със смъртоносно действие (LAWS) в рамките на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за определени конвенционални оръжия по време на нейните заседания в Женева на 13 – 17 ноември 2017 г., 9 – 13 април 2018 г. и 27 – 31 август 2018 г.,

–  като взе предвид заключенията на групата от правителствени експерти по въпросите на автономните оръжейни системи със смъртоносно действие (LAWS), приети на нейната среща през 2017 г.,

–  като взе предвид забележките на различните държави, включително държави – членки на Европейския съюз, преди заседанията за 2017 г. и 2018 г. на групата от правителствени експерти,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че не съществува общоприето определение за „автономни оръжейни системи със смъртоносно действие“ (LAWS) и, във всеки случай системи като автоматизираните системи, дистанционно управляемите системи и системите, насочвани с телеоператор, по принцип не се считат за LAWS;

Б.  като има предвид, че автоматизирани оръжейни системи се използват от години насам с отбранителна цел, като защитават живота както на цивилното население, така и на военния персонал;

В.  като има предвид, че има непотвърдени доклади за експериментално използване на LAWS от страна на руските сили в конфликта в Източна Украйна;

Г.  като има предвид, че технологичният напредък в бъдеще, особено в областта на изкуствения интелект, може да доведе до разработването на напълно автономни оръжейни системи, които да имат способност да функционират без контрол или задаване на данни от страна на човека;

Д.  като има предвид, че по принцип участието и контролът от страна на човека са от съществено значение за всеки процес на вземане на решения, които се отнасят до използването на смъртоносна сила срещу хора;

Е.  като има предвид, че международното право, включително международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека, се прилага изцяло за всички оръжейни системи и техните оператори, и че спазването на международното право е ключово изискване, което държавите трябва да изпълняват, особено когато става въпрос за защитата на цивилното население;

Ж.  като има предвид, че LAWS са обект на обсъждане и анализ от страна на групата от правителствени експерти по въпросите на автономните оръжейни системи със смъртоносно действие (LAWS), заседаваща в Женева,

1.  подчертава необходимостта от детайлно наблюдение на новите развития във връзка с LAWS и от търсене на възможно най-широко международно споразумение, което ограничава тяхното използване;

2.  припомня, че много автоматизирани оръжейни системи са успешно използвани с отбранителна цел, спасявайки живота на военния персонал и цивилните граждани по време на въоръжени конфликти и терористични нападения;

3.  предупреждава, че забранителен подход към LAWS може да доведе до загуба на технологичен капацитет и на способност за отбрана срещу такива оръжия, намиращи се във враждебни ръце;

4.  подчертава необходимостта от включване на разпоредби относно ефективен контрол от страна на човека по отношение на бъдещото развитие на LAWS, както и от редовни прегледи с цел справяне с бъдещи и потенциални технологични развития;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния секретар на НАТО.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0494.

(2)

ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 166.

(3)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 110.

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност