Procedure : 2018/2752(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0359/2018

Indgivne tekster :

B8-0359/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 161kWORD 47k
5.9.2018
PE621.667
 
B8-0359/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))


 

Geoffrey VAN ORDEN, Anna FOTYGA, Charles TANNOCK for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om autonome våbensystemer  
B8-0359/2018

Europa-Parlamentet,

 

–  der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

 

–  der henviser til sine forskellige betænkninger, henstillinger og beslutninger , som f.eks. betænkningen om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, beslutningen af 13. december 2017 om den årlige rapport om menneskerettigheder og demokrati i verden 2016 og Den Europæiske Unions politik på området, henstillingen til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling og beslutningen af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner,

 

–  der henviser til EU's redegørelse om dødbringende autonome våbensystemer (LAWS) til Gruppen af Regeringseksperter nedsat af parterne i konventionen om visse konventionelle våben i Genève, den 13.-17. november 2017, den 9.-13. april 2018 og den 27.-31. august 2018,

 

–  der henviser til mødet i 2017 i Gruppen af Regeringseksperter om dødbringende autonome våbensystemer (LAWS),

 

–  der henviser til bidragene fra forskellige stater forud for Gruppen af Regeringseksperters møder i 2017 og 2018, bl.a. fra EU-medlemsstater,

 

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

 

A. der henviser til, at der ikke findes nogen fælles definition af "dødbringende autonome våbensystemer" (LAWS), og at systemer som automatiske, fjernbetjente eller telebetjente systemer under alle omstændigheder generelt ikke betragtes som LAWS;

B. der henviser til, at automatiske våbensystemer med succes har været anvendt defensivt i flere år og har beskyttet både civiles og militærfolks liv;

C. der henviser til, at der foreligger ubekræftede rapporter om russiske styrkers eksperimentelle anvendelse af LAWS i forbindelse med konflikten i det østlige Ukraine;

D. der henviser til, at den teknologiske udvikling, navnlig inden for kunstig intelligens, i fremtiden kan føre til udvikling af helt autonome våbensystemer, der kan fungere uden menneskelig kontrol eller input;

E. der henviser til, at menneskelig involvering og kontrol i princippet er afgørende for enhver beslutningsproces, der involverer brugen af dødbringende magtanvendelse over for mennesker;

F. der henviser til, at folkeretten, herunder den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, gælder fuldt ud for alle våbensystemer og deres operatører, og til, at overholdelse af folkeretten er et centralt krav, som stater skal opfylde, navnlig når det handler om at værne om beskyttelsen af civilbefolkningen;

G. der henviser til, at LAWS er genstand for drøftelser og analyse i Genève-Gruppen af Regeringseksperter om dødbringende autonome våbensystemer (LAWS);

1. understreger, at det er nødvendigt at følge nøje med i ny udvikling inden for LAWS og søge at opnå den bredest mulige internationale aftale, som begrænser anvendelsen af dem;

2. minder om, at mange autonome våbensystemer med succes har været anvendt defensivt og har beskyttet både civiles og militærfolks liv under både væbnede konflikter og terrorangreb;

3. advarer om, at en forbudstilgang til LAWS kan medføre tab af teknologisk kapacitet og evnen til at forsvare sig mod sådanne våben i fjendtlige hænder;

4. fremhæver behovet for at medtage bestemmelser om meningsfuld menneskelig kontrol med hensyn til den fremtidige udvikling af LAWS samt regelmæssige vurderinger for at tage højde for fremtidig og mulig teknologisk udvikling;

 

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til NATO's generalsekretær.

 

 

 

 

Seneste opdatering: 7. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik