Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0359/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0359/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az autonóm fegyverrendszerekről

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2018/2752(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0359/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0359/2018
Elfogadott szövegek :

B8-0359/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása az autonóm fegyverrendszerekről

(2018/2752(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „A katonai robotrepülőgépek és a pilóta nélküli robotok háborús bevetésének emberi jogi vonatkozásai” című 2013. május 3-i tanulmányára,

–  tekintettel különböző álláspontjaira, ajánlásaira és állásfoglalásaira, mint az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából folytatandó tárgyalások megkezdésére irányuló, a 2018. március 13-i plenáris ülésen elfogadott megbízás, az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban című 2016. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2017. december 13-i állásfoglalása[1], az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszaka kapcsán a Tanácshoz intézett, 2016. július 7-i ajánlása[2] és a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló 2014. február 27-i állásfoglalása[3],

–  tekintettel az EU által az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény részes feleinek kormányzati szakértői csoportja előtt, annak 2017. november 13–17-i, 2018. április 9–13-i és 2008. augusztus 27–31-i, Genfben tartott ülésén a halált okozó autonóm fegyverrendszerekről tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel a halált okozó autonóm fegyverrendszerekkel foglalkozó kormányzati szakértői csoport 2017. évi ülésének következtetéseire,

–  tekintettel a különböző államoknak, többek között az EU tagállamainak a kormányzati szakértői csoport 2017-es és 2018-as ülései előtti hozzájárulásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerekre vonatkozóan nincs közös meghatározás, továbbá az automatizált, távvezérelt és távműködtetett rendszereket általában nem tekintik halált okozó autonóm fegyverrendszereknek;

B.  mivel az automatizált fegyverrendszereket éveken át sikeresen alkalmazták védelmi szerepben, mind a polgári, mind a katonai személyzet életének védelmére;

C.  mivel meg nem erősített jelentések halált okozó autonóm fegyverrendszerek orosz fegyveres erők általi kísérleti alkalmazásáról számoltak be a kelet-ukrajnai konfliktus során;

D.  mivel a jövőbeli – különösen a mesterséges intelligencia területén zajló – technológiai fejlesztések eredményeképpen létrejöhetnek teljesen emberi ellenőrzés vagy beavatkozás nélkül működő, teljesen autonóm fegyverrendszerek;

E.  mivel elvben az emberi szerepvállalás és felügyelet nélkülözhetetlen minden döntéshozatali folyamatban, amelynek keretében halált okozó erő emberek elleni bevetésére kerül sor;

F.  mivel a nemzetközi jog – többek között a nemzetközi emberi jogi szabályok és a nemzetközi humanitárius jog – teljes mértékben alkalmazandó valamennyi fegyverrendszerre és azok működtetőire, és a nemzetközi jognak való megfelelés kulcsfontosságú követelmény, amelyet az államoknak teljesíteniük kell, különösen amikor a civil lakosság védelméről van szó;

G.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerekkel foglalkozó genfi kormányzati szakértői csoport vitákat és elemzéseket folytat a halált okozó autonóm fegyverrendszerekről;

1.  hangsúlyozza, hogy a halált okozó autonóm fegyverrendszerek új fejlesztéseit szoros figyelemmel kell követni és a lehető legszélesebb körű nemzetközi megállapodásra kell törekedni használatuk korlátozása érdekében;

2.  emlékeztet arra, hogy számos automatizált fegyverrendszert sikeresen használtak védelmi szerepkörben, a fegyveres erők és a polgári lakosság életének védelmére fegyveres konfliktusok és terrortámadások során;

3.  figyelmeztet, hogy a halált okozó autonóm fegyverrendszerek tiltása a technológiai képességek csökkenéséhez és az ellenséges kézben lévő ilyen típusú fegyverek elleni védekezés képességének elvesztéséhez vezethet;

4.  kiemeli, hogy a halált okozó autonóm fegyverrendszerek jövőbeli fejlődésére vonatkozó érdemi emberi ellenőrzést célzó rendelkezéseket kell hozni, és rendszeres felülvizsgálatokat kell tartani a jövőbeli és esetleges technológiai fejlemények áttekintésére;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a NATO főtitkárának.

 

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat