Procedūra : 2018/2752(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0359/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0359/2018

Debates :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Balsojumi :

PV 12/09/2018 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 469kWORD 49k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par autonomu ieroču sistēmām (2018/2752(RSP))


Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par autonomu ieroču sistēmām (2018/2752(RSP))  
B8-0359/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2013. gada 3. maija pētījumu „Kā bezpilota lidaparātu un autonomu robotu izmantošana karadarbībai ietekmē cilvēktiesības”,

–  ņemot vērā dažādas nostājas, ieteikumus un rezolūcijas, piemēram, 2018. gada 13. marta plenārsēdē pieņemto pilnvarojumu sākt sarunas, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi, savu 2017. gada 13. decembra rezolūciju par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā(1), savu 2016. gada 7. jūlija ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju(2) un savu 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotiem bezpilota lidaparātiem(3),

–  ņemot vērā ES paziņojumus par letālu autonomo ieroču sistēmām (LAWS) Parasto ieroču konvencijas pušu valdību ekspertu grupai Ženēvā sanāksmēs, kas notika 2017. gada 13.–17. novembrī, 2018. gada 9.–13. aprīlī un 2018. gada 27.–31. augustā,

–  ņemot vērā secinājumus, ko valdību ekspertu grupa par letālu autonomo ieroču sistēmām (LAWS) pieņēma 2017. gada sanāksmē,

–  ņemot vērā ieguldījumu, ko dažādas valstis, tostarp ES dalībvalstis, sniedza pirms valdību ekspertu grupas 2017. un 2018. gada sanāksmēm,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā nav panākta vienošanās par jēdziena „letālu autonomo ieroču sistēma” (LAWS) definīciju, un jebkurā gadījumā sistēmas, kas ir automatizētas, no attāluma vai ar telesakariem darbināmas, parasti netiek uzskatītas par letālu autonomo ieroču sistēmām;

B.  tā kā automātisko ieroču sistēmas gadiem ir veiksmīgi izmantotas aizsardzībai, sargājot gan civilpersonu, gan militārpersonu dzīvības;

C.  tā kā ir neapstiprināta informācija par to, ka Krievijas spēki izmēģinājuma kārtā izmanto letālu autonomo ieroču sistēmas konflikta zonā Ukrainas austrumos;

D.  tā kā tehnoloģiju progress nākotnē, sevišķi mākslīgā intelekta jomā, var pavērt iespēju radīt pilnībā autonomu ieroču sistēmas, kas spēj darboties bez cilvēka kontroles vai līdzdalības;

E.  tā kā principā cilvēka iesaiste un pārraudzība ir būtiski svarīga ikvienam lēmumu pieņemšanas procesam, kas saistīts ar letāla spēka pielietošanu pret cilvēkiem;

F.  tā kā starptautiskās tiesības, arī starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības, ir pilnībā piemērojamas visām ieroču sistēmām un tiem, kuri tās izmanto, un starptautisko tiesību normu ievērošana ir viena no galvenajām prasībām, kas valstīm ir jāpilda, sevišķi tad, ja tas attiecas uz civiliedzīvotāju aizsardzību;

G.  tā kā jautājumu par letālu autonomo ieroču sistēmām apspriež un analizē valdību ekspertu grupa par letālu autonomo ieroču sistēmām (LAWS) Ženēvā,

1.  uzsver, ka ir uzmanīgi jāseko līdzi jauniem notikumu pavērsieniem saistībā ar letālu autonomo ieroču sistēmām un jācenšas panākt maksimāli plašākā iespējamā vienošanās par to izmantošanas ierobežošanu;

2.  atgādina, ka daudzas automātisko ieroču sistēmas ir veiksmīgi izmantotas aizsardzībai, glābjot gan militārpersonu, gan civilpersonu dzīvības bruņotos konfliktos un teroristu uzbrukumos;

3.  brīdina — nosakot aizliegumu izmantot letālu autonomo ieroču sistēmas, var zaudēt tehnoloģiju attīstības spējas un spēju nodrošināt aizsardzību pret šādiem ieročiem, kas ir ienaidnieka rokās;

4.  uzsver, ka cita starpā ir jāizstrādā noteikumi par vērā ņemamu cilvēka kontroli attiecībā uz letālu autonomo ieroču sistēmu turpmāko izstrādi un ir regulāri jāveic pārskatīšana, reaģējot uz tehnoloģiju attīstības iespējām nākotnē;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un NATO ģenerālsekretāram.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0494.

(2)

OV C 101, 16.3.2018., 166. lpp.

(3)

OV C 285, 29.8.2017., 110. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika