Procedură : 2018/2752(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0359/2018

Texte depuse :

B8-0359/2018

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Voturi :

PV 12/09/2018 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 397kWORD 51k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depus în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP))


Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP))  
B8‑0359/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere studiul său din 3 mai 2013 intitulat „Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare” („Implicațiile pentru drepturile omului ale utilizării în război a dronelor și a roboților fără pilot”),

–  având în vedere diversele sale poziții, recomandări și rezoluții, cum ar fi mandatul de începere a negocierilor, adoptat în plen la 13 martie 2018 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(1), recomandarea sa din 7 iulie 2016 adresată Consiliului referitoare la cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite(2) și Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la utilizarea dronelor înarmate(3),

–  având în vedere declarațiile UE privind sistemele de arme autonome letale (LAWS) făcute în fața Grupului de experți guvernamentali ai părților la Convenția privind anumite tipuri de arme convenționale, care a avut loc la Geneva în perioadele 13-17 noiembrie 2017, 9-13 aprilie 2018 și 27-31 aprilie 2018,

–  având în vedere concluziile reuniunii din 2017 a Grupului de experți guvernamentali privind sistemele de arme autonome letale (LAWS),

–  având în vedere contribuțiile aduse de diverse state, inclusiv de statele membre ale UE, înainte de reuniunile Grupului de experți guvernamentali din 2017 și 2018,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât nu există o definiție comună a „sistemelor de arme autonome letale” (LAWS) și întrucât, în orice caz, sistemele automate, cu comandă de la distanță sau teleghidate nu sunt, în general, considerate a fi LAWS;

B.  întrucât sistemele de arme automate au fost utilizate cu succes timp de mai mulți ani într-un rol defensiv, protejând atât viețile civililor, cât și ale personalului militar;

C.  întrucât există rapoarte neconfirmate privind utilizarea experimentală a LAWS de către forțele ruse în conflictul din estul Ucrainei;

D.  întrucât progresele tehnologice viitoare, în special în domeniul inteligenței artificiale, pot duce la dezvoltarea de sisteme de arme pe deplin autonome, capabile să funcționeze fără control sau contribuție umane;

E.  întrucât, în principiu, implicarea și supravegherea umane sunt esențiale pentru orice proces decizional care implică utilizarea forței letale împotriva oamenilor;

F.  întrucât dreptul internațional, inclusiv dreptul umanitar internațional și cel în materie de drepturi ale omului, se aplică tuturor sistemelor de arme și operatorilor acestora, iar respectarea dreptului internațional este o cerință-cheie pe care statele trebuie să o îndeplinească, mai ales în ceea ce privește protecția populației civile;

G.  întrucât LAWS fac obiectul unor deliberări și analize în cadrul Grupului de experți guvernamentali de la Geneva privind sistemele de arme autonome letale (LAWS),

1.  subliniază că este necesar să se monitorizeze îndeaproape noile evoluții ale LAWS și să se încerce ajungerea la un acord internațional cât mai larg cu putință, care să restricționeze utilizarea acestora;

2.  reamintește că multe sisteme de arme automate au fost utilizate cu succes într-un rol defensiv, salvând viețile personalului militar și ale civililor, atât în timpul conflictelor armate, cât și în timpul atacurilor teroriste;

3.  avertizează că o abordare vizând interzicerea LAWS poate duce la pierderea de capacități tehnologice și de apărare împotriva utilizării acestor arme de către forțe ostile;

4.  subliniază necesitatea includerii unor dispoziții privind un control uman relevant în ceea ce privește evoluțiile viitoare ale LAWS, precum și reexaminări periodice cu scopul de a aborda potențialele evoluții tehnologice viitoare;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Secretarului General al NATO.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0494.

(2)

JO C 101, 16.3.2018, p. 166.

(3)

JO C 285, 29.8.2017, p. 110.

Ultima actualizare: 7 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate