Postup : 2018/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0360/2018

Předložené texty :

B8-0360/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0341

NÁVRH USNESENÍ
PDF 268kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))  
B8-0360/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svou studii s názvem „Dopad používání bezpilotních letounů a robotů ve válečných konfliktech na lidská práva“ ze dne 3. května 2013,

–  s ohledem na své různé postoje, doporučení a usnesení, které vyzývají k zákazu autonomních zbraňových systémů, jako je například mandát pro zahájení jednání přijatý na plenárním zasedání dne 13. března 2018 za účelem přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu, usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a o politice Evropské unie v této oblasti(1), doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(2) a usnesení ze dne 27. února 2014 o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi(3),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017(4), v němž výbor vyzývá k takovému přístupu k umělé inteligenci, při němž bude ve velení člověk, a k zákazu autonomních zbraní,

–  s ohledem na to, že Svatý stolec vyzval k zákazu autonomních zbraní(5),

–  s ohledem na příslušná prohlášení Mezinárodního výboru Červeného kříže(6),(7) a iniciativy občanské společnosti, jako je kampaň Zastavte roboty zabijáky (Stop Killer Robots)(8), která zastupuje 70 organizací ze 30 zemí včetně organizací Human Rights Watch, Article 36 a Amnesty International,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vývoj umělé inteligence ovlivňuje obranu a otevírá nové oblasti výzkumu, které by mohly vést k vytvoření plně automatizovaných obranných systémů schopných i zabíjet;

B.  vzhledem k tomu, že tyto nové zbraňové systémy vyvolají řadu morálních a etických otázek a rovněž budou mít dopad na průmysl, výzkum a vývoj a vojenství; vzhledem k tomu, že tyto technologické systémy budou schopny zacílit a zaútočit na libovolný objekt bez jakéhokoli lidského dohledu, tj. zcela nezávisle;

C.  vzhledem k tomu, že vývoj těchto systémů otevře novou oblast výzkumu a vývoje pro odvětví obrany, což povede k postupné automatizaci zbraňových systémů, jako jsou tanky, letadla, drony a námořní plavidla, a bude mít dopad na všechny aspekty moderního vedení války;

D.  vzhledem k tomu, že plně automatizovaný obranný systém představuje z důvodu možného nedostatku lidské kontroly závažný problém z hlediska odpovědnosti za jeho činnost;

E.  vzhledem k tomu, že vývoj těchto systémů bude znamenat oslabení mezinárodních pravidel týkajících se války a lidských práv nebo potřebu jejich přehodnocení;

F.  vzhledem k tomu, že do boje proti vývoji tzv. robotů zabijáků se již zapojily různé subjekty občanské společnosti (v členských státech EU i mimo ni); vzhledem k tomu, že tyto obavy sdílí i vědci a výzkumní pracovníci působící v této oblasti;

G.  vzhledem k tomu, že další vývoj v kybernetické oblasti by mohl oslabit také zabezpečení a bezpečnost zbraňových systémů založených na umělé inteligenci;

1.  připomíná, že je třeba urychleně zahájit rozsáhlou diskusi o šíření smrtících autonomních zbraňových systémů, a upozorňuje na to, že jakékoli zpoždění v tomto ohledu by mohlo zvýšit jejich dopad na mezinárodní bezpečnost;

2.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby neprodleně vypracovaly a přijaly společný postoj týkající se autonomních zbraňových systémů a zajistily, že budou řádně zohledněny etické a morální aspekty; připomíná, že vývoj zbraňových systémů zcela nezávislých na jakékoliv lidské kontrole, zejména pro účely útoku na cíle, znamená riziko;

3.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby rovněž v koordinaci se zahraničními partnery a mezinárodními organizacemi vyhlásily mezinárodní zákaz zbraňových systémů, jejichž zásadní funkce výběru cíle a útoku na něj není významně kontrolována člověkem, jak požadoval Parlament při různých příležitostech; zdůrazňuje, že je velmi důležité rovněž sledovat a přísně regulovat výzkum, vývoj a výrobu zbraňových systémů, které nejsou kontrolovány člověkem, zejména v souvislosti se zásadními funkcemi, jako je výběr cíle a útok na něj;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a Organizaci spojených národů.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(2)

Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 110.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí