Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0360/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0360/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az autonóm fegyverrendszerekről

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0308/2018

Eljárás : 2018/2752(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0360/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0360/2018
Elfogadott szövegek :

B8-0360/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása az autonóm fegyverrendszerekről

(2018/2752(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „A katonai robotrepülőgépek és a pilóta nélküli robotok háborús bevetésének emberi jogi vonatkozásai” című 2013. május 3-i tanulmányára,

–  Tekintettel az autonóm fegyverrendszerek betiltására felhívó különböző álláspontjaira, ajánlásaira és állásfoglalásaira, köztük az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából folytatandó tárgyalások megkezdésére irányuló, a 2018. március 13-i plenáris ülésen elfogadott megbízásra, az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban című 2016. évi éves jelentésre és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2017. december 13-i állásfoglalására[1], az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszaka kapcsán a Tanácshoz intézett, 2016. július 7-i ajánlására[2] és a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló 2014. február 27-i állásfoglalására[3],

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére[4], amely felhív a mesterséges intelligencia emberi vezérlésű megközelítésére és az autonóm fegyverek betiltására,

–  tekintettel a Szentszék felhívására az autonóm fegyverek betiltása érdekében[5],

–  tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága vonatkozó kijelentéseire[6],[7] és a civil társadalom olyan kezdeményezéseire, mint a Kampány a gyilkos robotok megállításáért[8], amely 30 ország 70 szervezetét képviseli, köztük a Human Rights Watch-t, az Article36-et és az Amnesty Internationalt,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a mesterséges intelligencia (AI) fejlődése hatással van a védelmi politikára, és új kutatási területeket nyit meg, amelyek a teljes mértékben automatizált védelmi rendszerek létrehozásához vezethetnek, beleértve a halálos tulajdonságokkal rendelkezőket is;

B.  mivel ezek az új fegyverrendszerek sokrétű erkölcsi és etikai kérdéseket fognak felvetni, és kihatnak az iparra, a kutatás-fejlesztésre és a hadseregre is; mivel ezek a technológiai rendszerek képesek lesznek emberi felügyelet nélkül, azaz teljesen autonóm módon bármilyen tárgyat célba venni és megtámadni;

C.  mivel az ilyen rendszerek kifejlesztése a kutatás és fejlesztés új területeit nyitja meg a védelmi ágazatban, ami a fegyverrendszerek, például a tankok, a repülőgépek, a pilóta nélküli légi járművek és a tengerjáró hajók fokozatos automatizálásához vezet, ami a modern hadviselés minden területére hatással lesz;

D.  mivel a teljes mértékben automatizált védelmi rendszer az emberi ellenőrzés esetleges hiánya miatt súlyos problémát jelent a működésével kapcsolatos elszámoltathatóság tekintetében;

E.  mivel e rendszerek fejlesztése a háborúval és az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi szabályok gyengüléséhez vagy újraértékeléséhez vezet;

F.  mivel a különböző civil társadalmi szereplők (az uniós tagállamokban és azon kívül) már fellépnek a „gyilkos robotok” kifejlesztésének megakadályozása érdekében; mivel a fentiek aggályait az e területen tevékenykedő tudósok és kutatók is osztják;

G.  mivel a kibernetika területének további fejlődése is gyengítheti a mesterséges intelligencián alapuló fegyverrendszerek biztonságát;

1.  emlékeztet arra, hogy sürgősen meg kell nyitni a halált okozó autonóm fegyverrendszerek elterjedéséről szóló átfogó vitát, és hangsúlyozza, hogy e tekintetben bármilyen késedelem növelheti a nemzetközi biztonságra gyakorolt hatásukat;

2.  felhívja a Bizottság alelnökét/külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (VP/HR), a tagállamokat és a Tanácsot, hogy sürgősen dolgozzanak ki és fogadjanak el közös álláspontot az autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatban, biztosítva, hogy az etikai és erkölcsi szempontok kellő hangsúlyt kapjanak; emlékeztet a bármilyen emberi irányítástól teljesen független fegyverrendszerek – különösen amennyiben célpontok megtámadására szolgálnak – kifejlesztésének kockázatára;

3.  sürgeti az alelnököt/főképviselőt, a tagállamokat és a Tanácsot, hogy – a külföldi partnerekkel és nemzetközi szervezetekkel együttműködve – léptessenek életbe nemzetközi tilalmat az olyan fegyverrendszerekre, amelyek nem rendelkeznek érdemi emberi irányítással a célpontok kiválasztása és megtámadásuk kritikus funkciói során, amint azt a Parlament több alkalommal kérte; hangsúlyozza, hogy fontos az emberi irányítás nélküli fegyverrendszerek kutatásának, fejlesztésének és gyártásának nyomon követése és szigorú szabályozása, különösen a kritikus funkciók, például a célpont kiválasztása és megtámadása tekintetében;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ-nek.

 

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat