Procedūra : 2018/2752(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0360/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0360/2018

Debates :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Balsojumi :

PV 12/09/2018 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0341

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 403kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par autonomu ieroču sistēmām (2018/2752(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par autonomu ieroču sistēmām (2018/2752(RSP))  
B8-0360/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2013. gada 3. maija pētījumu „Kā bezpilota lidaparātu un autonomu robotu izmantošana karadarbībai ietekmē cilvēktiesības”,

–  ņemot vērā dažādas nostājas, ieteikumus un rezolūcijas, ar ko tas pieprasījis aizliegt autonomu ieroču sistēmas, piemēram, 2018. gada 13. marta plenārsēdē pieņemto pilnvarojumu sākt sarunas, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi, savu 2017. gada 13. decembra rezolūciju par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā(1), savu 2016. gada 7. jūlija ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju(2) un savu 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotiem bezpilota aparātiem(3),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 31. maija atzinumu(4), kurā pieprasīts nodrošināt cilvēka kontrolētu mākslīgā intelekta veidošanas procesu un aizliegt autonomus ieročus,

–  ņemot vērā Svētā Krēsla aicinājumu aizliegt autonomus ieročus(5),

–  ņemot vērā attiecīgos Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas paziņojumus(6),(7) un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, piemēram, slepkavu robotu apturēšanas kampaņu (Campaign to Stop Killer Robots)(8), kurā pārstāvētas 70 organizācijas no 30 valstīm un cita starpā arī tādas organizācijas kā „Human Rights Watch”, „Article36” un „Amnesty International”,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā mākslīgā intelekta (MI) veidošanas process ietekmē aizsardzības nozari un paver jaunas jomas pētniecībai, kā rezultātā varētu tapt pilnībā automatizētas aizsardzības sistēmas, tostarp sistēmas ar nāvējošiem parametriem;

B.  tā kā saistībā ar šīm jaunajām ieroču sistēmām nāksies risināt daudz dažādu morālas un ētiskas dabas jautājumu, un to sekas būs jūtamas arī rūpniecības, pētniecības un izstrādes un militārajā jomā; tā kā šīs tehnoloģiju sistēmas spēs lokalizēt un nonākt tiešā kontaktā ar jebkuru objektu bez jebkādas cilvēka kontroles, proti, tās spēs darboties pilnīgi autonomi;

C.  tā kā līdz ar šādu sistēmu izstrādi aizsardzības nozare atklās pilnīgi jaunu pētniecības un izstrādes jomu, kā rezultātā pakāpeniski tiks automatizētas tādas ieroču sistēmas kā tanki, gaisa kuģi, bezpilota lidaparāti un jūras kuģi, un tas ietekmēs ikvienu mūsdienu karadarbības aspektu;

D.  tā kā pilnībā automatizētas aizsardzības sistēmas gadījumā ļoti problemātisks aspekts ir atbildība par sistēmas rīcības sekām, jo tā spēj darboties bez cilvēka kontroles;

E.  tā kā šādu sistēmu izstrādes rezultātā vājināsies starptautiskie noteikumi, kuri attiecas uz karadarbību un cilvēktiesībām, vai arī tos nāksies pārvērtēt;

F.  tā kā dažādi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji (gan ES dalībvalstīs, gan citur pasaulē) jau ir iesaistījušies cīņā pret tā dēvēto slepkavu robotu izstrādi; tā kā šīs bažas pauž arī zinātnieki un pētnieki, kas šajā jomā aktīvi strādā;

G.  tā kā turpmākās norises kiberjomā varētu vājināt arī uz MI pamata veidotu ieroču sistēmu drošību un drošumu,

1.  atgādina, ka ir steidzami jāsāk vispusīgas debates par letālu autonomo ieroču sistēmu izplatīšanu, un uzsver, ka jebkāda vilcināšanās šajā ziņā varētu vairot šo sistēmu ietekmi uz starptautisko drošību;

2.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), dalībvalstis un Padomi steidzami sagatavot un pieņemt kopēju nostāju attiecībā uz autonomu ieroču sistēmām, turklāt nodrošinot, ka pienācīgi ir ņemti vērā ētiskas un morālas dabas aspekti; atgādina, ka ir riskanti izstrādāt ieroču sistēmas, kas galīgi nemaz nav pakļautas nekādai cilvēka kontrolei, jo īpaši tad, ja attiecīgās sistēmas ir izstrādātas, lai nonāktu tiešā kontaktā ar mērķi;

3.  mudina PV/AP, dalībvalstis un Padomi, arī koordinēti ar ārvalstu partneriem un starptautiskām organizācijām, attiecībā uz ieroču sistēmām, kuras kritiski svarīgo mērķa izvēles un tiešas kontaktēšanas funkciju spēj veikt bez vērā ņemamas cilvēka kontroles, izstrādāt starptautisku aizliegumu, kā Parlaments to ne reizi vien ir pieprasījis; uzsver, ka izšķiroša nozīme ir arī tam, lai būtu nodrošināta uzraudzība un stingrs regulējums pār tādu ieroču sistēmu pētniecību, izstrādi un ražošanu, kuras darbojas bez cilvēka kontroles, jo īpaši tad, ja tās ir kritiski svarīgas funkcijas, tādas kā mērķa izvēles un tiešas kontaktēšanas funkcija;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0494.

(2)

OV C 101, 16.3.2018., 166. lpp.

(3)

OV C 285, 29.8.2017., 110. lpp.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc.

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/.

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#.

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf.

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika