Propunere de rezoluţie - B8-0360/2018Propunere de rezoluţie
B8-0360/2018

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la sistemele de arme autonome

  5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0308/2018

  Procedură : 2018/2752(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0360/2018

  B8-0360/2018

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la sistemele de arme autonome

  (2018/2752(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere studiul său din 3 mai 2013 intitulat „Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare” („Implicațiile pentru drepturile omului ale utilizării în război a dronelor și a roboților fără pilot”),

  –  având în vedere diversele sale poziții, recomandări și rezoluții prin care a solicitat să fie interzise sistemele de arme autonome, cum ar fi mandatul de începere a negocierilor adoptat în plen la 13 martie 2018 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[1], recomandarea sa din 7 iulie 2016 adresată Consiliului referitoare la cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite[2] și Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la utilizarea dronelor înarmate[3],

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017[4] în care acesta solicită adoptarea unei abordări bazate pe controlul uman în domeniul inteligenței artificiale și interzicerea armelor autonome,

  –  având în vedere solicitarea emisă de organizația „Holy See” privind interzicerea armelor autonome[5],

  –  având în vedere declarațiile conexe ale Comitetului Internațional al Crucii Roșii[6],[7] și inițiativele societății civile, cum ar fi Campania împotriva roboților ucigași[8], la care participă 70 de organizații din 30 de țări, inclusiv Human Rights Watch, Article 36 și Amnesty International,

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât progresele înregistrate în tehnologia inteligenței artificiale își fac simțit impactul în sectorul apărării, îndeosebi în domenii noi de cercetare ce ar putea conduce la crearea de sisteme de apărare pe deplin automatizate, inclusiv de tip letal;

  B.  întrucât aceste noi sisteme de arme atrag o gamă largă de întrebări privind aspecte morale și etice, având inclusiv implicații militare, industriale și de cercetare-dezvoltare; întrucât aceste sisteme tehnologice vor fi capabile de a ținti și ataca orice obiect, fără monitorizare umană, așadar complet autonome;

  C.  întrucât apariția unor astfel de sisteme va inaugura un domeniu cu totul nou în cercetare-dezvoltare în sectorul apărării, conducând la automatizarea treptată a sistemelor de arme precum tancuri, aeronave, drone și ambarcațiuni, cu impact asupra întregii sfere a activităților militare moderne;

  D.  întrucât un sistem de apărare complet automatizat reprezintă o problemă gravă în ceea ce privește tragerea la răspundere, dat fiind absența controlului uman asupra acțiunilor sale;

  E.  întrucât dezvoltarea acestor sisteme va duce la slăbirea sau reevaluarea normelor internaționale privind războaiele și drepturile omului;

  F.  întrucât numeroși actori ai societății civile (din statele membre UE și din afara sa) sunt deja angajați în combaterea introducerii „roboților ucigași”; întrucât aceste motive de îngrijorare sunt împărtășite și de oameni de știință și de cercetători în domeniu;

  G.  întrucât viitoarele evoluții din domeniul cibernetic ar putea diminua gradul de siguranță și securitate al sistemelor armate ce funcționează pe bază de inteligență artificială,

  1.  reamintește cât este de urgent necesară lansarea unei dezbateri largi privind proliferarea sistemelor de arme autonome letale și subliniază că orice întârziere în acest sens ar putea agrava impactul lor asupra securității internaționale;

  2.  solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), statelor membre și Consiliului să elaboreze și să adopte de urgență o poziție comună privind sistemele de arme autonome, luând în considerare aspecte etice și morale; reamintește riscul elaborării de sisteme de arme complet independente de controlul uman, mai ales în atacarea obiectivelor;

  3.  îndeamnă VP/ÎR, statele membre și Consiliul ca, în cooperare cu partenerii străini și organizațiile internaționale, să depună eforturi în vederea interzicerii la nivel internațional a sistemelor de arme care nu sunt supuse unui control uman efectiv pentru funcția de importanță critică de identificare și atacare a obiectivelor, precum a solicitat Parlamentul cu mai multe ocazii; subliniază și importanța determinantă a monitorizării și reglementării stricte a cercetării, dezvoltării și fabricării de sisteme de arme care nu sunt supuse controlului uman, mai ales în ceea ce privește funcțiile de importanță critică precum identificarea și atacarea obiectivelor;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre și ONU.

   

  Ultima actualizare: 7 septembrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate