Postopek : 2018/2752(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0361/2018

Predložena besedila :

B8-0361/2018

Razprave :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0341

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 336kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP))


Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP))  
B8-0361/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje študije z dne 3. maja 2013 z naslovom Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare (Vpliv uporabe brezpilotnih zrakoplovov in robotov brez posadke v vojskovanju na človekove pravice),

–  ob upoštevanju različnih stališč, priporočil in resolucij, ki pozivajo k prepovedi avtonomnih orožnih sistemov, kot je mandat za začetek pogajanj, sprejet na plenarnem zasedanju 13. marca 2018 z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije, svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju(1), svojega priporočila Svetu z dne 7. julija 2016 o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov(2) in svoje resolucije z dne 27. februarja 2014 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal(3),

–  ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN Christofa Heynsa za izvensodne, hitre in samovoljne usmrtitve z dne 9. aprila 2013 (UN A/HRC/23/4),

–  ob upoštevanju izjav v zvezi s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi, ki jo je EU podala skupini vladnih strokovnjakov pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja v Ženevi na srečanjih od 13. do 17. novembra 2017(4), od 9. do 13. aprila 2018(5) in od 27. do 13. -avgusta 2018(6),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(7), v katerem poziva k pristopu k umetni inteligenci, pri katerem bo človek ohranil nadzor, in k prepovedi avtonomnega orožja,

–  ob upoštevanju prispevkov(8) različnih držav pred srečanji skupine vladnih strokovnjakov leta 2017 in 2018, vključno s prispevki držav članic EU,

–  ob upoštevanju odprtega pisma iz julija 2015(9), ki ga je podpisalo več kot 3000 raziskovalcev s področja umetne inteligence in robotike, in pisma z dne 21. avgusta 2017(10), ki ga je podpisalo 116 ustanoviteljev vodilnih podjetij s področja robotike in umetne inteligence,

–  ob upoštevanju izjav Mednarodnega odbora Rdečega križa(11) in pobud civilne družbe, kot je kampanja za prepoved ubijalskih robotov(12), ki združuje 70 organizacij v 30 državah, med drugim tudi Human Rights Watch, Article 36, in Amnesty International,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker naj bi nekatere države in industrije razvijale orožne sisteme z različnimi avtonomnimi funkcijami;

B.  ker lahko smrtonosni avtonomni orožni sistemi bistveno spremenijo vojskovanje, močno povečajo hitrost in pogostost sovražnih vojaških interakcij ter sprožijo oboroževalno tekmo, kot je še ni bilo;

C.  ker uporaba smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov sproža temeljna etična in pravna vprašanja glede človeškega nadzora, zlasti kar zadeva ključne funkcije, kot sta izbira ciljev in napad nanje;

D.  ker uporaba smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov sproža tudi temeljna vprašanja glede uporabe mednarodnega prava na področju človekovih pravic, mednarodnega humanitarnega prava ter evropskih norm in vrednot v zvezi s prihodnjimi vojaškimi akcijami;

E.  ker je avgusta 2017 116 ustanoviteljev vodilnih podjetij s področja robotike in umetne inteligence poslalo odprto pismo Konvenciji OZN o nekaterih vrstah klasičnega orožja, v katerem je vlade pozvalo, naj preprečijo oboroževalno tekmo s tem orožjem in destabilizacijske učinke navedenih tehnologij; ker je v pismu navedeno tudi, da obstaja nevarnost, da bo smrtonosno avtonomno orožje tretja revolucija v vojskovanju, ki bo omogočila, da se bodo oboroženi spopadi odvijali v večjem obsegu kot kdaj koli prej in hitreje, kot človek lahko dojame;

1.  poudarja, da je treba nujno ukrepati, da bi preprečili širjenje smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov; poudarja, da lahko skupno evropsko delovanje okrepi vlogo EU pri zagotavljanju varnosti, ker ji zagotavlja vpliv na enega od ključnih vojaških in varnostnih izzivov;

2.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice in Svet, naj nemudoma pripravijo in sprejmejo skupno stališče o avtonomnih orožnih sistemih, da bo zagotovljen človeški nadzor nad ključnimi funkcijami med uporabo; obžaluje, da se srečanje skupine vladnih strokovnjakov držav pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja o smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemih v Ženevi od 27. do 31. avgusta 2018 ni končalo z jasno izjavo o popolni prepovedi avtonomnega orožja;

3.  globoko obžaluje, da nekatere države članice, kot so Francija in Nemčija, ne podpirajo popolne prepovedi avtonomnega orožja in si zanjo ne prizadevajo;

4.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice in Svet, naj si prizadevajo za mednarodno prepoved orožnih sistemov, ki pri ključni funkciji izbire ciljev in napad nanje nimajo pravega človeškega nadzora, kot je Parlament večkrat zahteval; poudarja, kako pomembno je preprečiti tudi raziskave in razvoj ter proizvodnjo orožnih sistemov brez človeškega nadzora, zlasti kar zadeva ključne funkcije, kot je izbira ciljev in napad nanje;

5.  znova izraža svoje stališče z dne 13. marca 2018 o uredbi o evropskem programu za razvoj obrambne industrije, zlasti členu 6 (upravičeni ukrepi), in poudarja svojo pripravljenost, da sprejme podobno stališče v zvezi s prihodnjim programom za raziskave na področju obrambe, programom za razvoj obrambne industrije in drugimi zadevnimi deli Evropskega obrambnega sklada po letu 2020;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za zunanje delovanje, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0494.

(2)

UL C 101, 16.3.2018, str. 166.

(3)

UL C 285, 29.8.2017, str. 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en

(7)

https://www.eesc.europa.eu/sl/node/51904

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Zadnja posodobitev: 7. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov