Postopek : 2018/2752(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0362/2018

Predložena besedila :

B8-0362/2018

Razprave :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0341

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 339kWORD 53k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP))  
B8-0362/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Naslova V, člena 21 in 21(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju martensove klavzule iz Protokola 1 iz leta 1977, ki je priložen Ženevski konvenciji,

–  ob upoštevanju dela IV agende OZN za razorožitev iz leta 2018 z naslovom Varovanje naše skupne prihodnosti (Securing Our Common Future)(1),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 3. julija 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije(2), svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu(3) in politike EU v zvezi s tem vprašanjem ter svoje resolucije z dne 27. februarja 2014 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal(4),

–  ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 5. julija 2018 o 73. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 s priporočili Komisiji o pravilih civilnega prava o robotiki(6),

–  ob upoštevanju svoje študije iz leta 2013 z naslovom „Vpliv uporabe brezpilotnih letal in robotov brez posadke v vojskovanju na človekove pravice“ in svoje študije iz leta 2017 z naslovom „Oblikovanje skupnega stališča EU v zvezi z uporabo oboroženih brezpilotnih zrakoplovov“,

–  ob upoštevanju izjav v zvezi s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi, ki jih je EU podala skupini vladnih strokovnjakov pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja v Ženevi, in sicer na srečanjih, ki so potekala od 9. do 13. aprila(7) in od 27. do 31. avgusta 2018(8) ter ob upoštevanju povzetkov razprav s teh srečanj,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017 o umetni inteligenci(9), ki poziva k prepovedi avtonomnega orožja,

–  ob upoštevanju odprtega pisma z dne 28. julija 2015 o umetni inteligenci(10), ki ga je podpisalo več kot 2900 raziskovalcev s področja umetne inteligence in robotike in v katerem pozivajo k prepovedi avtonomnega orožja brez večjega človeškega nadzora, odprtega pisma z dne 21. avgusta 2017(11), ki ga je podpisalo 116 ustanoviteljev podjetij s področja umetne inteligence in robotike iz 26 držav in v katerem pozivajo k preprečitvi bitke oboroževanja s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi, ter zaveze glede smrtonosnega avtonomnega orožja, ki jo je podpisalo 240 organizacij in 3049 posameznikov in v kateri so se podpisniki zavezali, da ne bodo nikoli sodelovali pri razvoju ali izdelavi, trgovini ali uporabi smrtonosnega avtonomnega orožja ali podpirali teh dejavnosti(12),

–  ob upoštevanju izjav Mednarodnega odbora Rdečega križa in pobud civilne družbe, kot je kampanja za ustavitev ubijalskih robotov, ki združuje 70 organizacij v 30 državah, med drugim tudi Human Rights Watch, Article 36, PAX in Amnesty International,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker politike in ukrepi EU temeljijo na načelih človekovih pravic in spoštovanja človekovega dostojanstva ter načelih iz listine OZN in mednarodnega prava; ker bi bilo treba ta načela uporabljati za ohranitev miru, preprečevanje konfliktov in okrepitev mednarodne varnosti;

B.  ker bi bilo treba nove tehnologije, ki jih ne ureja mednarodno pravo, oceniti glede na načelo človečnosti in merila javne vesti;

C.  ker je zmogljivost, da lahko stroji odločajo o končanju človeškega življenja, močno vprašljiva s pravnega, etičnega in moralnega vidika; ker stroji in roboti ne morejo sprejemati človeških odločitev, ki zajemajo pravna načela razlikovanja, sorazmernosti in previdnosti;

D.  ker morebitna uporaba smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov sproža vprašanja o uporabi in spoštovanju mednarodnih človekovih pravic in humanitarnega prava; ker bi morali ljudje še naprej imeti nadzor nad orožjem in biti odgovorni za uporabo smrtonosne sile in za odločanje o življenju ali smrti;

E.  ker je Parlament večkrat pozval k nujnemu oblikovanju in sprejetju skupnega stališča o avtonomnih orožnih sistemih, k prepovedi razvoja, proizvodnje in uporabe popolnoma avtonomnih orožnih sistemov, ki bi lahko delovali brez večjega posredovanja človeka, ter k začetku učinkovitih pogajanj za prepoved tega orožja;

F.  ker vedno več držav poziva k preventivni prepovedi smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov in moratoriju na uporabo in proizvodnjo teh avtonomnih sistemov;

G.  ker znanstveniki, inženirji, raziskovalci s področja robotike in umetne inteligence ter podjetniki svarijo pred vojaško bitko oboroževanja z orožjem, ki temelji na umetni inteligenci, in poudarjajo nevarnosti, ki jih povzroča oboroževanje z umetno inteligenco in avtonomnimi sistemi;

1.  opozarja, da si EU prizadeva biti globalni akter na področju zagotavljanja miru, in poziva k razširitvi njene vloge pri prizadevanjih za razoroževanje in neširjenje orožja ter k oblikovanju ukrepov in politik, ki bodo prispevali k ohranjanju svetovnega miru in varnosti, zagotavljali spoštovanje mednarodnega prava in prava s področja človekovih pravic ter zaščito civilistov in civilne infrastrukture;

2.  poudarja, da je potrebna mednarodno dogovorjena delovna opredelitev smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov, in poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice in Evropski svet, naj sprejmejo skupno stališče o avtonomnih orožnih sistemih, ki bo zagotavljalo večji človeški nadzor nad kritičnimi funkcijami, tudi med uporabo, in sicer pred srečanjem pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja, ki bo novembra 2018; poziva k začetku mednarodnih pogajanj za sklenitev pravno zavezujočega instrumenta, ki bo prepovedal popolnoma avtonomno orožje;

3.  ponovno izraža podporo delu skupine vladnih strokovnjakov pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja v zvezi s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi, ki je še vedno pomemben mednarodni forum za razprave in pogajanja o družbenih, etičnih in pravnih izzivih, ki jih predstavljajo avtonomni orožni sistemi; poziva OZN, naj spodbuja dialog med državami članicami, raziskovalci, akademiki, humanitarnimi akterji civilne družbe in zasebnim sektorjem, da bi vzpostavili vključujoč proces oblikovanja politike za nove mednarodne določbe za preprečevanje razvoja, uporabe in širjenja smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov; poziva k okrepitvi vseh obstoječih večstranskih prizadevanj, da tehnološki razvoj in nove metode vojskovanja ne bodo prehiteli normativnih in regulativnih okvirov;

4.  ponavlja svoje stališče o prepovedi razvoja, proizvodnje in uporabe popolnoma avtonomnega orožja, ki omogoča streljanje brez večjega posredovanja človeka;

5.  poudarja neupravičenost proizvodov ali tehnologij, katerih uporaba, razvoj ali proizvodnja je prepovedana z mednarodnim pravom, za evropski program za razvoj obrambne industrije; poudarja, da je, dokler ne bo sprejet pravno zavezujoč mednarodni instrument, potrebna preventivna prepoved raziskav na področju obrambnih proizvodov in tehnologij, ki so izrecno zasnovani za izvedbo smrtonosnih napadov, pri katerih človek nima nadzora nad odločitvami o izvedbi aktivnosti;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, državam članicam, Natu in Organizaciji združenih narodov.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0275.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0494.

(4)

UL C 285, 29.8.2017, str. 110.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0312.

(6)

UL C 252, 18.7.2018, str. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf in https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Zadnja posodobitev: 7. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov