Menetlus : 2018/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0383/2018

Esitatud tekstid :

B8-0383/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.9

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 47k
11.9.2018
PE624.092v01-00
 
B8-0383/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP))


Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP))  
B8‑0383/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 7. septembri 2018. aasta avaldust viimase aja sündmuste kohta seoses Khan al-Ahmari kavandatud lammutamisega,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Iisraeli kõrgem kohus lükkas Khan al-Ahmari elanike petitsioonid tagasi; arvestades, et Khan al-Ahmari küla asub problemaatilises C piirkonnas; arvestades, et kõrgem kohus otsustas, et asjaomastel ametivõimudel on õigus kava, mille kohaselt asustatakse elanikud Lääne-Jahalini ümber, ellu viia; arvestades, et kõrgem kohus lubas Iisraeli ametivõimudel lammutuskavaga jätkata;

1.  võtab teadmiseks asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini 7. septembri 2018. aasta avalduse Khan al-Ahmari kavandatud lammutamise kohta, milles Euroopa Liit palub, et Iisraeli ametivõimud kaaluksid Khan al-Ahmari lammutamise otsust veel kord;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.

 

Viimane päevakajastamine: 13. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika