Menettely : 2018/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0383/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0383/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 47k
11.9.2018
PE624.092v01-00
 
B8-0383/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))


Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))  
B8‑0383/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 7. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman Khan-al-Ahmarin kaavailtuun purkamiseen liittyvän tilanteen kehityksestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Israelin korkein oikeus hylkäsi Khan al-Ahmarin asukkaiden esittämät vetoomukset; ottaa huomioon, että, Khan al-Ahmarin kyläyhteisö sijaitsee herkällä C-alueella; ottaa huomioon, että korkein oikeus katsoi asiaankuuluvilla viranomaisilla olevan oikeus panna täytäntöön asukkaiden siirto Jahalin Westiin; ottaa huomioon, että korkein oikeus antoi Israelin viranomaisille luvan aloittaa purkusuunnitelman toimeenpanon;

1.  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 7. syyskuuta 2018 Khan-al-Ahmarin kaavaillusta purkamisesta antaman julkilausuman, jossa Euroopan unioni pyytää Israelin viranomaisia harkitsemaan uudelleen päätöstään purkaa Khan-al-Ahmar;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Israelin hallitukselle, knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

 

Päivitetty viimeksi: 13. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö