Procedura : 2018/2849(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0383/2018

Teksty złożone :

B8-0383/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.9

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 47k
11.9.2018
PE624.092v01-00
 
B8-0383/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP))


Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP))  
B8-0383/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 7 września 2018 r. w sprawie planowanej rozbiórki Chan el Ahmar,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Sąd Najwyższy Izraela odrzucił petycje mieszkańców Chan el Ahmar, mając na uwadze, że osada Chan el Ahmar znajduje się w newralgicznym punkcie strefy C; mając na uwadze, że Sąd Najwyższy orzekł, iż właściwe organy mają prawo przeprowadzić przesiedlenie mieszkańców osady do zachodniego Jahalinu; mając na uwadze, że Sąd Najwyższy zezwolił władzom izraelskim na przystąpienie do rozbiórki osady;

1.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 7 września 2018 r. w sprawie planowanego zniszczenia Chan el Ahmar, w którym Unia Europejska wezwała władze izraelskie do ponownego rozważenia kwestii rozbiórki osady Chan el Ahmar;

2.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządowi Izraela, Knesetowi, prezydentowi Palestyńskiej Władzy Narodowej oraz Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

 

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności