Förfarande : 2018/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0383/2018

Ingivna texter :

B8-0383/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.9

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 47k
11.9.2018
PE624.092v01-00
 
B8-0383/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))


Cristian Dan Preda för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))  
B8‑0383/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 7 september 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om den senaste utvecklingen när det gäller den planerade rivningen av Khan al-Ahmar,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Invånarna i Khan al-Ahmar har fått avslag på sina petitioner av Israels högsta domstol. Samhället Khan al-Ahmar ligger på en känslig plats i område C. Högsta domstolen slog fast att de berörda myndigheterna har rätt att verkställa planen att omplacera invånarna till Västra Jahalin. Högsta domstolen gav de israeliska myndigheterna tillstånd att gå vidare med rivningsplanerna.

1.  Europaparlamentet har tagit del av uttalandet av den 7 september 2018 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, om den senaste utvecklingen när det gäller den planerade rivningen av Khan al-Ahmar, i vilket Europeiska unionen uppmanar de israeliska myndigheterna att ompröva sitt beslut att riva Khan al-Ahmar.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Israels regering, Knesset, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

 

Senaste uppdatering: 13 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy