Postupak : 2018/2849(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0384/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0384/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0351

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 263kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.093v01-00
 
B8-0384/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o prijetnji rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja  (2018/2849(RSP))


Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Agea

Rezolucija Europskog parlamenta o prijetnji rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja  (2018/2849(RSP))  
B8-0384/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o sukobu između Izraela i Palestine,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o međunarodnom humanitarnom pravu,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini, posebno onu od 7. rujna 2018. o najnovijim događajima u vezi s planiranim rušenjem naselja Khan al-Ahmar,

–  uzimajući u obzir Šestomjesečno izvješće o rušenju i zapljeni objekata koje je financirao EU na Zapadnoj obali, uključujući istočni Jeruzalem, od siječnja do lipnja 2018., koje je 24. kolovoza 2018. objavila Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD),

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o sukobu između Izraela i Palestine, posebno Rezoluciju 2334 donesenu 23. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir konvencije UN-a o ljudskim pravima i ugovore u okviru međunarodnog humanitarnog prava, čiji su potpisnici Izrael, Palestina i države članice EU-a,

–  uzimajući u obzir svoju studiju od 25. lipnja 2015. naslovljenu „Okupacija/pripajanje teritorija: poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava te dosljedna politika EU-a”,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 5. rujna 2018. izraelski Visoki sud odbacio peticije beduinske zajednice Khan al-Ahmar na Zapadnoj obali, koje su bile zadnji mogući korak, i da selu sada prijeti skora opasnost od rušenja i prisilnog preseljenja njegovih 180 stanovnika, uključujući više od 90-ero djece, koje će provesti izraelske vlasti;

B.  budući da je nakon devet godina sudskih postupaka izraelski sud zaključio da je selo Khan al-Ahmar sagrađeno nezakonito i da ne postoji temelj za intervenciju ili suspendiranje provedbe naloga za rušenje; budući da izraelska država planira preseliti četiri zajednice s tog područja, uključujući Khan al-Ahmar, na mjesto koje se nalazi jugozapadno od Jerihona u neposrednoj blizini postrojenja za tretiranje otpadnih voda; budući da su dotične zajednice odbile preseljenje;

C.  budući da su stanovnici Khan al-Ahmara potomci Beduina koje je Izrael 50-ih izbacio iz pustinje Negev i preselio na Zapadnu obalu na rubu Jeruzalema, odakle su nekoliko puta bili izbačeni; budući da se selo nalazi između dva velika izraelska naselja; budući da izraelske vlasti i stanovnici susjednih naselja vrše stalan pritisak na njih i da žive u teškim životnim uvjetima jer nemaju pristup zdravstvu, obrazovanju, uslugama socijalne pomoći i osnovnoj infrastrukturi;

D.  budući da se rušenjem Khan al-Ahmara postavlja negativan presedan za desetke drugih beduinskih zajednica diljem Zapadne obale; budući da su, prema izraelskoj nevladinoj organizacija B’Tselem, izraelske vlasti namjerno odbijale izdavati građevinske dozvole i da je izbacivanje dio plana da se s područja istočnog Jeruzalema do pola puta prema rijeci Jordan uklone sve palestinske zajednice, čime bi se stvorilo područje izraelskih naselja koje bi Zapadnu obalu podijelilo na dva dijela;

E.  budući da je potpredsjednica / Visoka predstavnica pozvala izraelske vlasti da ponovno razmotre svoju odluku o rušenju Khan al-Ahmara i upozorila da su rušenje palestinskih naselja i eventualno prisilno preseljenje stanovništva protuzakoniti prema međunarodnom pravu te da bi to bio vrlo ozbiljan razvoj događaja kojim bi se ozbiljno ugrozila održivost dvodržavnog rješenja;

F.  budući da su lokalne organizacije civilnog društva upozorile da velikom broju drugih palestinskih zajednica prijeti neposredna opasnost od prisilnog preseljenja zbog otvaranja novih zakonskih putova kojima se izraelskim oružanim snagama omogućuje da provode brza rušenja, nekoliko zakonskih prijedloga kojima se želi proširiti kontrola Izraela nad istočnim Jeruzalemom te izražene promjene stava vlade SAD-a u korist naseljavanja; budući da se ovaj najnoviji razvoj događaja odvija u kontekstu povećanih napetosti uzrokovanih nedavnim donošenjem zakona o nacionalnoj državi u izraelskom Knessetu;

G.  budući da je prisilno preseljenje ljudi koji su zaštićeni na okupiranom teritoriju teško kršenje Četvrte ženevske konvencije te prema Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda ima težinu ratnog zločina;

H.  budući da su diplomati EU-a i država članica te zastupnici u Europskom parlamentu u više navrata upozoravali da se ne provede rušenje Khan al-Ahmara jer bi to bio simbol izraelske politike rušenja palestinske infrastrukture i proširenja naselja na Zapadnoj obali;

I.  budući da 10 država članica EU-a podržava humanitarne programe u Khan al-Ahmaru, uključujući izgradnju osnovne škole, i da je sada ugroženo procijenjenih 315 000 EUR humanitarne pomoći koju financira EU;

J.  budući da se, prema Uredu predstavnika EU-a u Palestini, uništavanje i zapljena palestinske imovine na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući istočni Jeruzalem, nastavila u prvoj polovici 2018. u 197 slučajeva objekata u palestinskom vlasništvu i da je zbog toga raseljeno 176 Palestinaca, uključujući 70-ero djece te da je zbog toga još 5 000 ljudi pretrpjelo neku vrstu štete; budući da je Ured EU-a u tom razdoblju prijavio rušenje 26 objekata koje su financirali ili EU ili države članice EU-a u vrijednosti od 60 963 EUR; budući da je između 2009. i 2018. srušeno ili zaplijenjeno preko 450 objekata u vrijednosti većoj od 1,3 milijuna EUR koje su financirali EU i njegove države članice; budući da za to uništenje nije zatražena nikakva nadoknada; budući da 36 škola u području C i osam škola u istočnom Jeruzalemu, od kojih je polovica dobila financijska sredstva EU-a ili država članica, prijeti rušenje ili im je zabranjen rad; budući da se procjenjuje da je za više od 13 000 palestinskih objekata u području C trenutačno izdan nalog za rušenje jer su bespravno sagrađeni;

K.  budući da u skladu s međunarodnim pravom treće strane, uključujući države članice EU-a, imaju obvezu ne poticati, ne pomagati i ne podržavati uspostavu naselja te činiti sve što je u njihovoj moći da spriječe uspostavu svakog novog naselja i stanu na kraj toj nezakonitoj praksi;

1.  duboko je zabrinut zbog opasnosti od skorog rušenja beduinskog sela Khan al-Ahmar te poziva izraelske vlasti da ne nastave s planovima o rušenju i izbacivanju stanovnika;

2.  upozorava izraelske vlasti da bi rušenje Khan al-Ahmara i prisilno preseljenje njegovih stanovnika predstavljalo ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava koje bi se moglo izjednačiti s ratnim zločinom; ustraje u tome da bi se strane odgovorne za međunarodni zločin privele pravdi;

3.  inzistira na tome da odgovor EU-a odgovara ozbiljnosti ovog razvoja događaja i bude usklađen s dugogodišnjom potporom zajednici Khan al-Ahmara; poziva potpredsjednicu/Visoku predstavnicu da drastično poveća kontakte EU-a s izraelskim vlastima u pogledu punog poštovanja prava palestinskog stanovništva u području C i da ustraje na tome da se smjesta otkažu svi planovi za prisilno preseljenje te svi nalozi za rušenje i preseljenje koji se odnose na to stanovništvo;

4.  pozdravlja potporu EU-a zajednicama kojima prijeti opasnost od prisilnog preseljenja i poziva na daljnja ulaganja u područje C kako bi se podržalo beduinsko stanovništvo; poziva Komisiju da osigura da se ta pomoć dostavlja na način kojim će se stati na kraj rascjepkanosti, potpuno uključiti politička dimenzija okupacije i učinkovito podržati palestinsko samoodređenje;

5.  izražava krajnju zabrinutost zbog kontinuiranog uništavanja i zapljene humanitarne pomoći u području C; žali zbog nedostatka odlučnosti ESVD-a i Komisije, kako je istaknuo Europski revizorski sud, da se od izraelskih tijela osigura naknada i njihova jamstva da se to neće ponavljati; očekuje od Komisije da se vrijednost jednaka vrijednosti tih gubitaka odbije od bilateralne pomoći EU-a Izraelu;

6.  čvrsto je uvjeren da je jedino trajno rješenje sukoba na Bliskom istoku uspostava dviju demokratskih država, Izraela i Palestine, koje koegzistiraju u miru sa sigurnim i priznatim granicama, na temelju Zelene linije iz 1967. i s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država;

7.  osuđuje stalno proširivanje izraelskih naselja, koje je očito kršenje međunarodnog humanitarnog prava, kojim se potiče ogorčenost i očaj Palestinaca te koje je najvažnija prepreka za održivost i izglede dvodržavnog rješenja;

8.  ističe odlučnost međunarodne zajednice, kao što je Vijeće sigurnosti UN-a ponovno istaknulo u prosincu 2016., da ne prizna nikakve izmjene granica iz 1967., pa i onih koje se odnose na Jeruzalem, osim izmjena o kojima se dvije strane dogovore tijekom pregovora; poziva izraelske vlasti da smjesta zaustave i promijene svoju politiku naseljavanja; poziva EU da ostaje ustrajan po tom pitanju;

9.  odlučuje poslati ad hoc izaslanstvo radi procjenjivanja stanja na terenu u pogledu uništenja projekata u području C financiranih sredstvima EU-a;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, kvartetu, vladi Izraela, Knessetu, predsjedniku Palestinske samouprave, Palestinskom zakonodavnom vijeću i tijelima Europsko-mediteranske parlamentarne skupštine.

Posljednje ažuriranje: 13. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti