Prijedlog rezolucije - B8-0385/2018Prijedlog rezolucije
B8-0385/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o prijetnji rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja

11.9.2018 - (2018/2849(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0384/2018

Postupak : 2018/2849(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0385/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0385/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0385/2018

Rezolucija Europskog parlamenta   o prijetnji rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja

(2018/2849(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o sukobu između Izraela i Palestine,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 7. rujna 2018. o najnovijim događajima u vezi s planiranim rušenjem naselja Khan al-Ahmar,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine o Khanu al-Ahmaru od 10. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir Četvrtu ženevsku konvenciju iz 1949.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 5. rujna 2018. izraelski Vrhovni sud odbacio peticije stanovnika Khan al-Ahmara, palestinskog beduinskog naselja u području C na okupiranoj Zapadnoj obali, čime je izraelskim vlastima omogućeno da od 12. rujna 2018. nadalje izvrše naloge o rušenju izdane na štetu te zajednice;

B.  budući da se Khan al-Ahmar nalazi na području koridora E1 na okupiranoj Zapadnoj obali; budući da je očuvanje statusa quo na tom području od temeljne važnosti za održivost dvodržavnog rješenja i za uspostavu cjelovite i održive palestinske države u budućnosti;

C.  budući da Parlament opetovano izražava svoje protivljenje svim djelovanjima koja ugrožavaju održivost dvodržavnog rješenja i potiče obje strane da politikama i djelovanjima dokažu istinsku predanost dvodržavnom rješenju s ciljem ponovne izgradnje povjerenja;

D.  budući da izraelske vlasti smatraju da lokacija naselja, uz autocestu br. 1, izlaže stanovništvo i korisnike autoceste izravnoj opasnosti i da su neuspješno pokušale dogovoriti plan preseljenja sa stanovnicima naselja;

E.  budući da su prisilna preseljenja zabranjena u skladu s Četvrtom ženevskom konvencijom, osim ako je to potrebno za očuvanje sigurnosti stanovništva ili zbog viših vojnih razloga; budući da osobe koje su na taj način preseljene moraju biti vraćene svojim domovima odmah po prekidu sukoba na dotičnom području;

F.  budući da, osim Khan al-Ahmara, stanovnici brojnih drugih beduinskih naselja žive pod stalnom prijetnjom rušenja i evakuacije, i u izraelskom Negevu i u području C na okupiranoj Zapadnoj obali, zbog politike aktualne izraelske vlade prema tim zajednicama;

1.  pridružuje se potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini u njihovu pozivu izraelskoj vladi da obustavi plan preseljenja koji će dovesti do rušenja naselja i prisilnog preseljenja njegova stanovništva na drugu lokaciju; smatra da je izrazito važno da EU zadrži jednoglasan stav o tom pitanju;

2.  traži od izraelskih vlasti da pri donošenju konačne odluke uzmu u obzir ne samo sigurnosne i ekonomske razloge kojima opravdavaju svoj plan preseljenja, nego i osjetljiv položaj naselja; podsjeća da je područje C strateški važno za očuvanje cjelovitosti buduće palestinske države;

3.  stoga smatra da bi rušenja mogla ozbiljno ugroziti održivost dvodržavnog rješenja i narušiti izglede za mir; u tom kontekstu ponavlja da su zaštita i očuvanje održivosti dvodržavnog rješenja glavni prioritet za politike i djelovanje EU-a u pogledu izraelsko-palestinskog sukoba i bliskoistočnog mirovnog procesa;

4.  naglašava da je Palestinska samouprava već naglasila da će uložiti žalbu na odluku Vrhovnog suda kako bi se utvrdilo da se rušenjem Khana al-Ahmara i prisilnim preseljenjem njegova stanovništva krši međunarodno humanitarno pravo;

5.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije da, ako dođe do rušenja i deložacije iz Khana al-Ahmara, od Izraela zatraži punu nadoknadu za uništenje infrastrukture koju je financirao EU;

6.  poziva izraelsku vladu da smjesta prekine svoju politiku prijetnji rušenjem i deložacijom usmjerenu na beduinske zajednice koje obitavaju u Negevu i na području C na okupiranoj Zapadnoj obali;

7.  podsjeća Izrael, kao okupacijsku silu, na njegove obveze prema palestinskom stanovništvu koje živi pod njegovom okupacijom od 1967., u skladu s Četvrtom ženevskom konvencijom; naglašava da kršenja tih obveza predstavljaju ozbiljne zločine prema međunarodnom humanitarnom pravu;

8.  ponovno naglašava svoju snažnu potporu dvodržavnom rješenju sa sigurnom državom Izrael i neovisnom, demokratskom, cjelovitom i održivom državom Palestinom, koje će jedna uz drugu živjeti u miru i sigurnosti poštujući granice iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, na osnovi prava na samoodređenje i punog poštovanja međunarodnog prava; osuđuje svaku jednostranu odluku i djelovanje koji bi mogli narušiti izglede za to rješenje;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Opće skupštine Ujedinjenih Naroda, posebnom koordinatoru Ujedinjenih naroda za bliskoistočni mirovni proces, Knesetu i izraelskoj vladi, predsjedniku Palestinske samouprave te Palestinskom zakonodavnom vijeću.

Posljednje ažuriranje: 13. rujna 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti