Procedure : 2018/2849(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0386/2018

Indgivne tekster :

B8-0386/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.9

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 160kWORD 45k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP))


Charles Tannock for ECR-Gruppen

om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Europa-Parlamentet,

der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

der henviser til Mellemøstkvartettens rapport af 1. juli 2016,

der henviser til den fælles erklæring af 10. september 2018 om Libyen fra den franske, tyske, italienske, spanske og britiske regering;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at den israelske højesteret i 2010 fastslog, at samtlige strukturer i Khan al-Ahmar var blevet bygget ulovligt i strid med planlægnings- og zonelovgivningen og derfor skulle rives ned; der henviser til, at højesteretten også understregede, at de israelske myndigheder var nødt til at finde et egnet alternativ til skolen og til beboerne;

B.der henviser til, at landsbyen Khan al-Ahmar blev bygget i 2009 og ligger i område C på Vestbredden;

C.der henviser til, at landsbyens strukturer ligger langs en trafikeret motorvej mellem Jerusalem og Det Døde Hav og ikke er forbundet til nogen basisinfrastruktur;

D.der henviser til, at der siden 2010 er ført en dialog mellem beduinsamfundet i Khan al-Ahmar og den israelske civile administration med henblik på at finde en gensidigt acceptabel løsning på en flytning;

E.der henviser til, at beduinsamfundet i Khan al-Ahmar har afvist ethvert kompromis, som de israelske myndigheder har tilbudt, herunder planer om flytning fra Khan al-Ahmar til den vestlige del af Jahalin, ca. 8 km væk, hvor hver familie skulle modtage et udviklet stykke jord og blive forbundet til en basisinfrastruktur, idet samtlige udgifter hertil sammen med finansieringen af en ny skole skulle dækkes af de israelske myndigheder;

F.der henviser til, at den israelske højesteret den 5. september 2018 afviste en begæring om at forhindre nedrivningen af Khan al-Ahmar og dermed tillod nedrivningen efter den israelske regerings eget skøn;

G.der henviser til, at bosætning og flytning af beduinsamfund ofte har været årsag til spændinger mellem disse samfund og myndighederne i de lande i Mellemøsten, hvor de bor;

1. noterer sig, at sagen om Khan al-Ahmar gentagne gange er blevet behandlet ved de israelske domstole siden 2010, og at det er blevet fastslået, at Khan al-Ahmar er blevet opført ulovligt, og at landsbyen derfor kan nedrives efter den israelske regerings eget skøn;

2. udtrykker sin bekymring over konsekvenserne af nedrivningen for beduinsamfundet i Khan al-Ahmar, og de eventuelle følger for en levedygtig løsning af fredsprocessen i Mellemøsten;

3. noterer sig, at beboerne i Khan al-Ahmar konsekvent har afvist alle forslag til flytningsalternativer fra de israelske myndigheder, og opfordrer indtrængende alle parter til at arbejde konstruktivt hen imod en gensidigt acceptabel løsning;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

 

Seneste opdatering: 13. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik