Procedūra : 2018/2849(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0386/2018

Pateikti tekstai :

B8-0386/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.9

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 393kWORD 50k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP))


Charles Tannock ECR frakcijos vardu

dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 1 d. Artimųjų Rytų ketverto pranešimą,

atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 10 d. Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybių bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2010 m. Izraelio Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad visa grupė Khan al-Ahmaro statinių buvo pastatyta neteisėtai, pažeidžiant planavimo ir zonavimo įstatymus, ir todėl turi būti nugriauta; kadangi Aukščiausiasis Teismas taip pat pabrėžė, kad Izraelio valdžios institucijos turėjo surasti tinkamą alternatyvą mokyklai ir bendruomenės gyventojams;

B.kadangi Khan al-Ahmaro kaimas pastatytas 2009 m. ir yra Vakarų Kranto C zonoje;

C.kadangi kaimo struktūros pastatytos palei judrų greitkelį, jungiantį Jeruzalę ir Negyvąją jūrą, ir nesujungtos su jokia pagrindine infrastruktūra;

D.kadangi nuo 2010 m. Khan al-Ahmaro beduinų bendruomenė ir Izraelio civilinė administracija palaiko dialogą, siekdamos rasti abipusiškai suderintą sprendimą dėl perkėlimo;

E.kadangi Khan al-Ahmaro beduinų bendruomenė atmetė kiekvieną Izraelio valdžios institucijų pasiūlytą kompromisą, be kita ko, planus perkelti gyventojus iš Khan al-Ahmaro į Vakarų Jahaliną, esantį už 8 km, kur kiekviena šeima gautų įrengtą žemės sklypą ir būtų sujungta su pagrindine infrastruktūra, o visas išlaidas, įskaitant naujos mokyklos finansavimą, padengtų Izraelio valdžios institucijos;

F.kadangi 2018 m. rugsėjo 5 d. Izraelio Aukščiausiasis Teismas atmetė peticiją, kuria siekiama užkirsti kelią Khan al-Ahmaro nugriovimui, taigi leido Izraelio vyriausybei jį nugriauti savo nuožiūra;

G.kadangi beduinų bendruomenių gyvenviečių ir perkėlimo klausimas dažnai kėlė įtampą tarp šių bendruomenių ir Artimųjų Rytų šalių, kuriose jos gyvena, valdžios institucijų;

1. pažymi, kad nuo 2010 m. Khan al-Ahmaro byla buvo nuolat nagrinėjama Izraelio teismuose ir kad buvo priimtas sprendimas, jog Khan al-Ahmaro kaimas buvo pastatytas neteisėtai, taigi leista Izraelio vyriausybei jį nugriauti savo nuožiūra;

2. reiškia susirūpinimą dėl poveikio, kurį gyvenvietės nugriovimas padarys Khan al-Ahmaro beduinų bendruomenei, ir dėl galimų pasekmių siekiant perspektyvaus Artimųjų Rytų taikos proceso sprendimo;

3. pažymi, kad Khan al-Ahmaro bendruomenė nuolat atsisakė bet kokių perkėlimo galimybių, kurias suteikė Izraelio valdžios institucijos, ir primygtinai ragina visas šalis konstruktyviai siekti abipusiškai suderinto tinkamo sprendimo;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Artimųjų Rytų ketverto pasiuntiniui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

 

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika