Förfarande : 2018/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0386/2018

Ingivna texter :

B8-0386/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.9

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 266kWORD 45k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))


Charles Tannock för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

med beaktande av Mellanösternkvartettens rapport från den 1 juli 2016,

med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 10 september 2018 från regeringarna i Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Spanien och Tyskland,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Israels högsta domstol beslutade 2010 att alla byggnader i byn Khan al‑Ahmar uppförts olagligt, i strid med lagstiftningen om detaljplaner och zonindelning, och att de därför måste rivas. Högsta domstolen betonade också att de israeliska myndigheterna måste hitta lämpliga alternativ för att inhysa både skolan och byns invånare.

B. Khan al‑Ahmar byggdes 2009 och ligger i zon C på Västbanken.

C. Byns byggnader ligger längs en hårt trafikerad motorväg mellan Jerusalem och Döda havet och saknar anslutning till grundläggande infrastruktur.

D. Sedan 2010 pågår diskussioner mellan beduinbefolkningen i Khan al‑Ahmar och de israeliska myndigheterna i syfte att hitta en flyttlösning som båda parter accepterar.

E. Beduinerna i Khan al‑Ahmar har avvisat alla kompromissförslag från de israeliska myndigheterna, t.ex. en flytt till Västra Jahalin, ungefär 8 km från Khan al‑Ahmar, där varje familj skulle få en tomt med anslutning till grundläggande infrastruktur, helt och hållet på de israeliska myndigheternas bekostnad, plus finansiering av en ny skola.

F. Den 5 september 2018 avvisade Israels högsta domstol en petition om att stoppa rivningen av Khan al‑Ahmar, och gav därmed den israeliska staten klartecken att riva byn.

G. Bosättningar och förflyttningar av beduinsamhällen har ofta orsakat spänningar mellan beduinerna och myndigheterna i de länder i Mellanöstern där de bor.

1. Europaparlamentet konstaterar att fallet Khan al‑Ahmar har behandlats i israeliska domstolar flera gånger sedan 2010. Enligt domslut har byn byggts olagligt, vilket innebär att den israeliska staten har rätt att riva den.

2. Europaparlamentet uttrycker oro för vilka konsekvenser en rivning av beduinbyn Khan al‑Ahmar skulle ha för invånarna, och även för hur detta skulle kunna påverka möjligheterna till en livskraftig lösning i fredsprocessen i Mellanöstern.

3. Europaparlamentet noterar att invånarna i Khan al‑Ahmar konsekvent vägrat att flytta till någon av de platser som anvisats av de israeliska myndigheterna och uppmanar alla parter att arbeta konstruktivt för att hitta en för alla godtagbar lösning.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, regeringarna och parlamenten i de länder som sitter i FN:s säkerhetsråd, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering samt den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

 

Senaste uppdatering: 13 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy