Proċedura : 2018/2847(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0388/2018

Testi mressqa :

B8-0388/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 13/09/2018 - 10.8

Testi adottati :

P8_TA(2018)0350

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 402kWORD 51k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.097v01-00
 
B8-0388/2018

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar in-nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP))


Notis Marias, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP))  
B8‑0388/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi n-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati, fir-reġjun tal-Attika fil-Greċja, kienu l-agħar diżastru ta' ħruq li qatt rat il-Greċja f'aktar minn għaxar snin;

B.  billi n-nirien qerdu l-Mati, raħal turistiku żgħir madwar 30 kilometru 'l barra minn Ateni;

C.  billi 98 persuna ġew ikkonfermati mejta, u aktar minn 200 persuna sfaw midruba;

D.  billi l-persunal tas-salvataġġ irkupraw aktar minn 700 superstitu li spiċċaw fil-baħar biex jaħarbu n-nirien;

E.  billi b'kollox, aktar minn 4 000 resident ġew affettwati minn dawn in-nirien fil-foresti;

F.  billi l-Greċja skjerat il-flotta kollha ta' inġenji tal-ajru għat-tifi tan-nar tagħha, aktar minn 250 vettura għat-tifi tan-nar u aktar minn 600 pumpier bħala reazzjoni għad-diżastru;

G.  billi l-Prim Ministru Grieg, Alexis Tsipras, iddikjara stat ta' emerġenza f'Attika;

H.  billi l-Gven Grieg, permezz tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, appella għal għajnuna minn Stati Membri oħrajn biex jiġu miġġielda n-nirien u ħalli tiġi trattata l-emerġenza umanitarja;

1.  Jesprimi l-kondoljanzi sinċiera tiegħu lill-familji ta' dawk kollha li tilfu ħajjithom f'dan id-diżastru;

2.  Jesprimi s-simpatija tiegħu lil dawk ir-residenti li ġew affettwati minn dawn in-nirien fil-foresti;

3.  Jissottolinja r-rwol tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili biex jiġu immobbilizzati l-ajruplani, il-vetturi, il-persunal mediku u l-pumpiera minn madwar l-UE-28;

4.  Jesprimi l-gratitudni tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, partikolarment lil Ċipru, lil Spanja u l-Bulgarija, għall-offerti ta' assistenza immedjata tagħhom permezz tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili;

5.  Jilqa' r-rwol ta' assistenza pprovdut grazzi għall-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili biex in-nirien fil-foresti jinġiebu taħt kontroll;

6.  Ifakkar li l-istrateġiji konvenzjonali ta' ġestjoni tan-nirien iffokati fuq it-tifi tan-nirien u ta' ġestjoni tal-foresti applikati s'issa m'għadhomx jindirizzaw b'effikaċja l-fenomenu tal-meganirien;

7.  Ifakkar li wara n-nirien, jistgħu jintużaw diversi fondi tal-UE, bħall-Fond ta' Solidarjetà tal-UE, għall-bini mill-ġdid tal-infrastruttura essenzjali u għal operazzjonijiet ta' tindif.

8.  Jenfasizza li kull sena, nirien fil-foresti jeqirdu eluf ta' ettari ta' foresti fl-Ewropa, li jaffettwaw il-popolazzjoni ta' dawk il-pajjiżi bl-ogħla riskju ta' nirien fil-foresti, bħall-Greċja, il-Portugall, Spanja, Franza, l-Italja, u l-Kroazja;

9.  Jitlob lill-Kummissjoni tħejji komunikazzjoni dwar kif għandu jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' nirien fil-foresti filwaqt li fl-istess ħin tiġi immassimizzata l-ġestjoni tal-foresti u tal-pajsaġġ ibbażata fuq l-ekosistemi, u l-forniment ta' servizzi ta' ekosistema, sabiex jinħolqu u jiġu mmaniġjati pajsaġġi aktar reżistenti u reżiljenti;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri jipprevjenu u jiġġieldu n-nirien, jirrestawraw żoni milquta u jinfurmaw lill-pubbliku dwar ir-riskji;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

 

(1)

ĠU L 347, 20.12.2013, p. 924.

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza