Procedūra : 2018/2847(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0390/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0390/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0350

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 394kWORD 49k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.099v01-00
 
B8-0390/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP))


Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP))  
B8-0390/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 18. maija rezolūciju par dabas katastrofām(1),

–  ņemot vērā 2017. gada 25. oktobra debates par mehānismiem reaģēšanai uz meža ugunsgrēkiem Spānijas ziemeļos un Portugālē (2017/2899 (RSP)),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā klimata pārmaiņas izraisa un pastiprina spēcīgas laika apstākļu radītas katastrofas un dabas katastrofas (piem., plūdus, ārkārtīgu sausumu un ugunsgrēkus), kas uzbrūk aizvien biežāk, strauji sekojot cita citai visā pasaulē, un atstāj aiz sevis vissmagākās sekas — zaudētas dzīvības, izpostītu vidi un ekonomiskās aktivitātes samazināšanos;

B.  tā kā visā Eiropā arvien biežāk novērojams ārkārtīgs sausums un meža ugunsgrēki un tie mēroga ziņā ir arvien lielāki, un tā kā klimata pārmaiņas šīs situācijas vēl vairāk saasina un tās zināmā mērā ir gan neparedzamas, gan neizbēgamas;

C.  tā kā Grieķija nebija vienīgā dalībvalsts, kas lūdza ES palīdzību pēc meža ugunsgrēkiem, — to darīja arī Latvija un Zviedrija;

D.  tā kā Solidaritātes fonda regula (EK) Nr. 2012/2002(2) ir īpaši izstrādāta tam, lai varētu sniegt palīdzību dalībvalstīm, kurās ir notikušas liela mēroga katastrofas;

E.  tā kā, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu, citas dalībvalstis sniedza Grieķijai palīdzību, atvēlot lidmašīnas, transportlīdzekļus, medicīnas darbiniekus un ugunsdzēsējus;

F.  tā kā ES Copernicus satelītsistēma nodrošināja Grieķijas iestādēm ļoti specializētas kartes,

1.  pauž nožēlu par to, ka, neskatoties uz milzīgajiem centieniem gan valsts, gan Eiropas līmenī, 2018. gada vasarā Atikā dzīvību zaudēja 98 cilvēki, un tādējādi šis meža ugunsgrēks bojāgājušo skaita ziņā ir otrs lielākais meža ugunsgrēks Eiropā;

2.  pieņem zināšanai Eiropas Savienībā pastāvošo to mehānismu un rīku kopumu, kuri ir paredzēti, lai palīdzētu cīnīties ar tādām dabas katastrofām kā ugunsgrēki vai tās likvidēt, piemēram, Savienības civilās aizsardzības mehānisms, Solidaritātes fonds un Ārkārtas meža atjaunošanas programma (EFRP);

3.  atzinīgi vērtē grozīto Civilās aizsardzības mehānisma (rescEU) regulu, kas tika pieņemta 2018. gada 31. maijā;

4.  uzsver, ka vajadzīgs lielāks finansējums zinātniskiem pētījumiem par riska novērtēšanas mehānismiem, profilakses sistēmām un citiem veidiem, kā cīnīties pret šo fenomenu;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

 

(1)

OV C 298 E, 8.12.2006., 238. lpp.

(2)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika