Procedūra : 2018/2847(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0392/2018

Pateikti tekstai :

B8-0392/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0350

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 397kWORD 50k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.101v01-00
 
B8-0392/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP))


Nikos Androulakis S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP))  
B8-0392/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2017)0772),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 10 d. Komisijos pareiškimą dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regione) įvykusių gaisrų ir ES atsako,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi gaisrų Matyje (Graikijos Atikos regione) metu žuvo 98 asmenys, o daugybė buvo sužeista;

B.  kadangi Graikijai trūko geresnės parengties civilinės saugos srityje, kai tai susiję su evakuacijos planais ir nurodymais;

C.  kadangi manoma, jog dėl klimato kaitos – ir kitų priežasčių – padidės gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių Europoje skaičius;

D.  kadangi 2017 m. Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmas buvo aktyvuotas 17 kartų kilus pavojui dėl miškų gaisrų Europoje;

E.  kadangi Graikija, Švedija ir Latvija dėl gaisrų 2018 m. vasarą paprašė ES paramos iš Sąjungos civilinės saugos mechanizmo;

1.  reiškia užuojautą ir tvirtą solidarumą su gaisrų Graikijoje metų artimųjų netekusiais asmenimis ir visiems nukentėjusiems asmenims;

2.  pripažįsta vertingą Graikijos gaisrininkų, savanorių ir kitų asmenų vertingą darbą ir gelbėjimo pastangas;

3.  palankiai vertina Kipro, Ispanijos ir Bulgarijos solidarumą teikiant pagalbą pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, be kita ko, orlaivių, medicinos specialistų ir gaisrininkų pavidalu, kas yra aktyvi Europos solidarumo išraiška;

4.  pabrėžia, kad reikia plataus užmojo susitarimo dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo peržiūros ir „rescEU“ sukūrimo, siekiant užtikrinti, kad Sąjunga turėtų visus reikiamus pajėgumus reaguoti į įvairias nelaimes;

5.  primygtinai pabrėžia, kad siekiant užtikrinti veiksmingą reagavimą į nelaimes, būtina, kad valstybės narės atliktų išsamų rizikos vertinimą, įvertintų rizikos valdymo pajėgumą ir nelaimių valdymo planavimą;

6.  primena, kad ES remia gaisrų prevenciją iš Sanglaudos fondo, ir ragina valstybes nares visapusiškai pasinaudoti šiuo finansavimu;

7.  ragina skubiai sutelkti ES finansavimą, siekiant padėti nukentėjusiems ir atlyginti žalą tiek viešajai infrastruktūrai, tiek privačiam turtui nukentėjusiuose regionuose, pavyzdžiui, iš ES solidarumo fondo;

8.  taip pat primenama būtinybė užtikrinti potvynių prevenciją nuo miškų gaisrų nukentėjusiose vietovėse Rytų ir Vakarų Atikoje, kad žiemos laikotarpiu būtų išvengta bet kokių tolesnių nelaimių;

9.  ragina Komisiją baigti nagrinėti svarstomą pasiūlymą dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo laikotarpio po 2020 m. finansinės programos;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.

 

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 924.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika