Proċedura : 2018/2847(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0392/2018

Testi mressqa :

B8-0392/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 13/09/2018 - 10.8

Testi adottati :

P8_TA(2018)0350

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 403kWORD 50k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.101v01-00
 
B8-0392/2018

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar in-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun ta' Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP))


Nikos Androulakis f'isem il-Grupp S&D

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun ta' Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP))  
B8‑0392/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili(1),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (COM(2017)0772),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Settembru 2018 dwar in-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi n-nirien f'Mati fir-reġjun ta' Attika fil-Greċja rriżulta fil-mewt ta' 98 persuna u ħalla għexieren ta' persuni feruti;

B.  billi l-Greċja setgħet ibbenefikat minn tħejjija tal-protezzjoni ċivili aktar b'saħħitha f'termini ta' pjanijiet u ordnijiet ta' evakwazzjoni;

C.  billi t-tibdil fil-klima, fost kawżi oħra, mistenni li jwassal għal żieda fl-għadd ta' nirien u diżastri naturali oħra fl-Ewropa;

D.  billi fl-2017 il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ġie attivat 17-il darba għal emerġenzi ta' nirien fil-foresti fl-Ewropa;

E.  billi l-Greċja, l-Iżvezja u l-Latvja lkoll talbu appoġġ mill-UE permezz tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili fis-sajf tal-2018 minħabba nirien;

1.  Jesprimi l-kondoljanzi tiegħu u solidarjetà qawwija mal-qraba ta' dawk li mietu fin-nirien tal-Greċja, kif ukoll ma' dawk milquta;

2.  Jirrikonoxxi l-ħidma siewja u l-isforzi ta' salvataġġ tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar Griegi, tal-voluntiera u ta' dawk kollha li taw sehemhom;

3.  Jilqa' s-solidarjetà li wrew Ċipru, Spanja u l-Bulgarija permezz tal-għajnuna li huma offrew fl-ambitu tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, inkluż fil-forma ta' inġenji tal-ajru, professjonisti mediċi u ħaddiema tat-tifi tan-nar, espressjoni attiva ta' solidarjetà Ewropea;

4.  Jenfasizza l-ħtieġa għal ftehim ambizzjuż dwar ir-reviżjoni tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili u l-ħolqien ta' rescEU, biex jiġi żgurat li l-Unjoni jkollha l-kapaċitajiet neċessarji kollha biex tirrispondi għal diżastri differenti;

5.  Jenfasizza bil-qawwa l-ħtieġa li l-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tar-riskju komprensivi, valutazzjonijiet tal-kapaċità tal-ġestjoni tar-riskju u tal-ippjanar tal-ġestjoni tad-diżastri tagħhom, biex jiżguraw li jirrispondu b'mod effettiv għad-diżastri;

6.  Itenni l-importanza tal-appoġġ tal-UE għall-prevenzjoni tan-nar fl-ambitu tal-Fond ta' Koeżjoni, u jistieden lill-Istati Membri jisfruttaw bis-sħiħ dan il-finanzjament;

7.  Jappella għall-mobilizzazzjoni rapida tal-finanzjament tal-UE biex jiġu megħjuna l-vittmi u biex tissewwa l-ħsara kemm fl-infrastruttura pubblika kif ukoll fil-proprjetà privata fiż-żoni milquta, pereżempju mill-Fond ta' Solidarjetà tal-UE;

8.  Ifakkar ukoll fil-ħtieġa li tiġi żgurata l-prevenzjoni tal-għargħar fiż-żoni milquta min-nirien fil-foresti kemm fil-Lvant u fil-Punent ta' Attica, sabiex jiġi evitat xi diżastru ieħor matul ix-xitwa;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq il-proposta pendenti dwar il-qafas finanzjarju ta' wara l-2020 għall-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni.

 

(1)

ĠU L 347, 20.12.2013, p. 924.

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza