Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0394/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0394/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról

11.9.2018 - (2018/2847(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0388/2018

Eljárás : 2018/2847(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0394/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0394/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0394/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról

(2018/2847(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2., 6. és 174. cikkére,

–  tekintettel többek között „Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia” című, 2015. április 28-i[1], a 2009-es nyár erdőtüzeiről szóló, 2009. szeptember 16-i[2], az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről szóló, 2008. június 19-i[3], a természeti katasztrófákról szóló, 2007. szeptember 4-i[4], az erdőtüzekről és árvizekről szóló, 2006. szeptember 7-i[5], a portugáliai aszályról szóló, 2005. április 14-i,[6] a Spanyolországot sújtó aszályról szóló 2005. május 12-i[7], az európai természeti katasztrófákról (tüzek és áradások) szóló, 2005. szeptember 8-i[8], valamint a természeti katasztrófák (erdőtüzek, aszályok és áradások) mezőgazdasági szempontjairól[9], területfejlesztési vonatkozásairól[10] és környezetvédelmi szempontjairól[11] szóló, 2006. május 18-i állásfoglalásaira,

–  tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra[12],

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre[13],

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel ezen a nyáron pusztító erdőtüzek sújtották Görögország Attika régiójában fekvő Mátit, melyek számos áldozattal, köztük több mint száz halálos áldozattal jártak;

B.  mivel a tüzek házakat pusztítottak el, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát és gazdasági tevékenységeket is érintettek, különösen kis- és középvállalkozásokét, illetve a mezőgazdaságot, valamint az idegenforgalmi és vendéglátói ágazatot;

C.  mivel az aszály és a tartós tüzek felgyorsítják Dél-Európa nagy területei elsivatagosodásának folyamatát, súlyosan károsítják az érintett lakosság életminőségét, és hatással vannak a mezőgazdaságra, az állattenyésztésre és az erdei örökségre;

D.  mivel a következő évtizedekben – függetlenül globális éghajlatváltozás-mérséklési erőfeszítéseinktől – valószínűleg növekedni fog a globális hőmérséklet, különösen Dél-Európára nézve kedvezőtlen hatásokkal, amely az éghajlatváltozás szempontjából rendkívül sebezhető régióvá válhat, és ahol a szélsőséges hőhullámok közvetlen következményeként már eddig is példátlan mértékű erdőtüzek voltak;

E.  mivel a természeti és az ember okozta katasztrófák gyakorisága, súlyossága, összetettsége és hatása az elmúlt években gyorsan nőtt, emberi életek és tulajdonok elvesztését eredményezve, katasztrofális és hosszú távú hatást gyakorolva az érintett régiók gazdaságára, beleértve a természeti és kulturális örökséget érintő veszteségeket, a gazdasági és szociális infrastruktúra pusztulását, valamint a környezet károsodását (erdőtüzek esetén természetes élőhelyek és a biológiai sokféleség megszűnése, a mikroklíma romlása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése);

F.  mivel e természeti katasztrófák káros gazdasági és társadalmi következményekkel járnak a helyi és regionális gazdaságokra nézve mind az olyan ágazatokban, mint az idegenforgalom, mind általában a termelési tevékenység szempontjából;

G.  mivel a megelőzés különösen fontos a természeti, technológiai és környezeti katasztrófák elleni védelem tekintetében;

H.  mivel az erdőtüzek okozta veszteségekhez hozzáadódik a vidéki területek folyamatos elnéptelenedése és hagyományos tevékenységeik feladása, az erdők nem megfelelő gondozása, az, hogy hatalmas erdőségek csupán egyetlen erdei fafajtából állnak, hogy nem odaillő fafajtákat ültetnek bizonyos helyekre, és nem létezik érdemi megelőzési politika, a szándékos gyújtogatások esetén pedig a büntetések nem elég szigorúak, és mindezt tetőzi az illegális építkezést tiltó és az erdők visszatelepítését előíró törvények nem megfelelő végrehajtása;

I.  mivel néhány tagállam továbbra sem rendelkezik teljes földnyilvántartással, megfelelő erdészeti nyilvántartással és erdőtérképekkel, ez pedig a leégett területeken való illegális építkezést tiltó törvények nem megfelelő végrehajtásával együtt olyan hiányosság, amely a földhasználat módosításához és az erdőterületek olyan tevékenységek céljából történő újraosztályozásához vezet, mint az építkezések;

J.  mivel a közösségi polgári védelmi mechanizmust, majd az uniós polgári védelmi mechanizmust az utóbbi néhány évben számos alkalommal beindították;

K.  mivel az eredeti keletkezési helyüktől kiinduló terjedési gyorsaságuk és váratlan irányváltoztatási képességük révén a természeti katasztrófáknak is lehet a Dél-Európában egyre gyakoribb erdőtüzekhez hasonló, határokon átnyúló dimenziója és ezért rugalmas, gyors, összehangolt és multilaterális erőfeszítést és reakciót igényelnek; mivel az ilyen katasztrófák kiterjedt károkat okozhatnak az ingatlanokban, az emberi életben, a gazdasági tevékenységekben és a regionális környezetben;

L.  mivel a Parlament 1995 óta egymást követő állásfoglalásokat terjesztett elő, a dél-európai erdőtüzek elleni küzdelem érdekében indított különböző európai uniós kezdeményezéseket sürgetve;

M.  mivel a Parlament 2018. május 31-én elfogadta az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatot;

1.  részvétéről és mély szolidaritásáról biztosítja az elhunyt áldozatok rokonait és az érintett területek lakosságát, valamint tiszteletét fejezi ki a hivatásos és önkéntes tűzoltók és a katonák előtt, akik fáradhatatlanul és bátran dolgoztak a tűz eloltásán, az életek megmentésén és az idei nyár természeti katasztrófái okozta károk mérséklésén;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a gyors és hatékony finanszírozás – többek között a meglévő európai strukturális és beruházási alapok átcsoportosításai általi – rendelkezésre állása érdekében, a károk kezelése és az áldozatok támogatása céljából;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben együttműködve a görög nemzeti és regionális hatóságokkal, biztosítsa a kohéziós és regionális alapokon belül rendelkezésre álló valamennyi eszköznek a helyreállítási tevékenységek, továbbá a területi biztonság, az újjáépítési tevékenységek és minden más szükséges beavatkozás garantálása érdekében történő hatékony felhasználását;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy e rendkívüli és súlyos helyzet fényében tanúsítson rugalmasságot, mivel Görögország az egyetlen olyan tagállam, amely folyamatosan csökkenő GDP-vel rendelkezik;

5.  sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa a súlyos károkat szenvedett régiók rehabilitációját, állítsa helyre az érintett területeken található természetes élőhelyeket, ösztönözze a munkahelyteremtést, és hozzon megfelelő intézkedéseket a munkahelyek elvesztésével járó szociális költségek és egyéb jövedelemforrások ellensúlyozására;

6.  mélységesen sajnálja, hogy a közelmúltban hasonló nagyságrendű tüzek által sújtott más uniós tagállamokban ilyen nagyszámú és ilyen súlyos veszteség következett be; ennek következtében szükségesnek tartja, hogy vizsgálják felül a megelőzésre és a felkészülésre irányuló intézkedések megfelelőségét annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges tanulságokat levonják a jövőben a hasonló katasztrófák pusztító hatásainak megelőzése és korlátozása érdekében;

7.  helyteleníti, hogy oly sok erdőtűz szándékos gyújtogatás révén lobbant lángra, és különösen aggasztónak találja, hogy egyre gyakrabban ilyen bűncselekmények felelősek az európai erdőtüzekért; felhívja ezért a tagállamokat, hogy szigorítsák és alkalmazzák a környezet megrongálásáért, különösen az erdőtüzeket okozó bűncselekményekért kiszabott büntetéseket, és úgy véli, hogy a felelősség megállapítására irányuló gyors és hatékony vizsgálat, amelyet arányos büntetés követ, visszatartó hatású lehet a gondatlan vagy szándékosan törvénybe ütköző magatartás tekintetében;

8.  az erdőtüzek korai felismerését szolgáló hatékonyabb módszerekre, valamint a tűzelfojtási intézkedésekkel kapcsolatos szakértelem jobb átadására szólít fel a tagállamok között, és sürgeti a Bizottságot, hogy javítsa a tapasztalatok cseréjét a régiók és a tagállamok között;

9.  méltányolja az Európai Unió, a tagállamok és más országok szolidaritását az érintett régiók iránt, ami az erdőtüzekből eredő vészhelyzetek során repülőgépek, tűzoltó felszerelések és tapasztalat rendelkezésre bocsátásában, valamint a hatóságok és mentőszolgálatok számára nyújtott dicséretre méltó segítségben nyilvánult meg;

10.  hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani az EU pénzeszközeihez való hozzájutást a mezőgazdasági területek tűzvészeket követő helyreállításához, valamint növelni kell a tűzvédelmi pásztákra rendelkezésre álló pénzügyi támogatást; hangsúlyozza az erdőtüzek állatokra és állatállományokra gyakorolt végzetes hatásait;

11.  alapvető fontosságúnak tartja a vidéki környezet strukturális problémáinak (demográfiai hanyatlás, a művelt területek elhagyása, erdőirtás) figyelembe vételét;

12.  felhívja a Bizottságot, hogy mutasson előrelépést a tagállamokkal kölcsönösen megállapított megelőző intézkedésekről szóló tájékoztató és oktató kampányok tekintetében, a környezeti katasztrófák kockázatainak és következményeinek, különösen a leginkább veszélyeztetett területeken való mérséklése érdekében, azáltal, hogy a nyilvánosságot tájékoztatja a környezettel való törődés és a természeti erőforrások megőrzése szükségességéről; szorgalmazza, hogy a Bizottság és a tagállamok hozzanak intézkedéseket, ideértve a nyilvánosság figyelmének felkeltését, a víz, a talaj és a biológiai erőforrások fenntarthatóbb felhasználása és a jobb hulladékgazdálkodás – amelynek hiánya gyakran a tűz oka – támogatása érdekében;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, a tagállamok kormányainak, valamint az erdőtüzek által sújtott területek regionális hatóságainak.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat