FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om ophævelse af EBA-ordningen (alt undtagen våben) i Cambodja


Angelo Ciocca

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om ophævelse af EBA-ordningen (alt undtagen våben) i Cambodja  
B8‑0395/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 13. september 2018 vedtog en beslutning, jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og 123, stk. 4, om Cambodja, især sagen om Kem Sokha (2018/2842(RSP), som understregede de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, der fortsat finder sted i landet;

C.  der henviser til, at Cambodja er omfattet af den mest gunstige ordning under EU's generelle præferenceordning, nemlig EBA-ordningen (alt undtagen våben), at EU for den finansielle periode 2014-2020 har bevilget 410 mio. EUR til Cambodja inden for rammerne af udviklingssamarbejdet, og at de pågældende handelspræferencer er betinget af, at menneskerettighederne og arbejdstagernes rettigheder overholdes;

1.  opfordrer Kommissionen til snarest muligt at afbryde EBA-ordningen i Cambodja.

 

Seneste opdatering: 5. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik