RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 236kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


erikorra „Kõik peale relvade“ lõpetamise kohta Kambodžas


Angelo Ciocca

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek erikorra „Kõik peale relvade“ lõpetamise kohta Kambodžas  
B8-0395/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 13. septembril 2018 võttis Euroopa Parlament vastu kodukorra artikli 135 lõike 5 ja artikli 123 lõike 4 alusel esitatud resolutsiooni Kambodža, eelkõige Kem Sokha juhtumi kohta (2018/2842(RSP)), mis kinnitas riigis jätkuvalt toimuvaid tõsiseid inimõiguste rikkumisi;

C.  arvestades, et Kambodža suhtes kohaldatakse kõige soodsamat ELi üldise soodustuste süsteemiga ette nähtud erikorda „Kõik peale relvade“, et rahastamisperioodil 2014–2020 on EL Kambodžale arengukoostöö raames eraldanud 410 miljonit eurot ning et selliste kaubandussoodustuste eeldus on inimõiguste ja töötajate õiguste austamine;

1.  palub komisjonil lõpetada võimalikult kiiresti erikorra „Kõik peale relvade“ kohaldamine Kambodžas.

Viimane päevakajastamine: 5. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika