PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 236kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyn lakkauttamisesta Kambodžassa


Angelo Ciocca

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyn lakkauttamisesta Kambodžassa  
B8‑0395/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta antamansa päätöslauselman (2018/2842(RSP)), jossa se totesi Kambodžassa ilmenevän vakavia ihmisoikeusloukkauksia;

C.  ottaa huomioon, että Kambodžaan sovelletaan EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP+) kaikkein suotuisinta järjestelyä eli ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyä, että rahoituskaudella 2014–2020 EU myöntää Kambodžalle kehitystyön puitteissa 410 miljoonaa euroa ja että tällaisen kaupan etuuskohtelun ehtona on edelleenkin ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen;

1.  kehottaa komissiota keskeyttämään mahdollisimman pian ”Kaikki paitsi aseet” ‑järjestelyn Kambodžassa.

Päivitetty viimeksi: 4. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö