TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 153kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

de bhun Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta


maidir le deireadh a chur le scéim EBA (Gach Ní seachas Airm) sa Chambóid


Angelo Ciocca

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le deireadh a chur le scéim EBA (Gach Ní seachas Airm) sa Chambóid  
B8‑0395/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí gur fhormheas Parlaimint na hEorpa, an 13.9.2018, an rún arna thíolacadh de bhun Riail 135(5) agus Riail 123(4) de na Rialacha Nós Imeachta maidir leis an gCambóid, go háirithe maidir le cás Kem Sokha (2018/2842(RSP)), ina ndearbhaítear gurb ann i gcónaí do sháruithe tromchúiseacha ar chearta an duine sa tír;

C.  de bhrí go bhfuil an Chambóid ag baint tairbhe as an scéim is fabhraí faoi Chóras Ginearálaithe um Fhabhair (SPG) AE, eadhon scéim EBA (Gach Ní seachas Airm), agus go bhfuil, i gcás na tréimhse airgeadais 2014-2020, EUR 410 milliún leithdháilte ag AE ar an gCambóid i gcomhthéacs an chomhair um fhorbairt agus go bhfuil na fabhair thrádála sin fós faoi réir urraim do chearta an duine agus d’oibrithe;

1.  Á iarraidh ar an gCoimisiún deireadh a chur, a luaithe is féidir, le scéim EBA (Gach Ní seachas Airm) sa Chambóid.

An nuashonrú is déanaí: 5 Deireadh Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais