REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 387kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par shēmas “Viss, izņemot ieročus” atcelšanu Kambodžā


Angelo Ciocca

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par shēmas “Viss, izņemot ieročus” atcelšanu Kambodžā  
B8-0395/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā 2018. gada 13. septembrī Eiropas Parlaments pieņēma saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu iesniegto rezolūciju par Kambodžu un jo īpaši Kem Sokha lietu (2018/2842(RSP)), kurā ir apstiprināts, ka valstī joprojām tiek pieļauti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi;

C.  tā kā Kambodžai tiek piemērota visizdevīgākais ES vispārējo tarifa preferenču shēmā paredzētais režīms, proti, “Viss, izņemot ieročus” un tā kā 2014.–2020. gada finanšu plānošanas periodā Eiropas Savienība ir atvēlējusi Kambodžai 410 miljonus EUR attīstības sadarbības jomā, un tā kā šādas tirdzniecības preferences ir atkarīgas no cilvēktiesību un darbinieku tiesību ievērošanas,

1.  aicina Komisiju nekavējoties pārtraukt shēmas “Viss, izņemot ieročus” piemērošanu Kambodžā.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika