ONTWERPRESOLUTIE
PDF 261kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de afschaffing van de EBA-regeling (Alles behalve wapens) in Cambodja


Angelo Ciocca

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de afschaffing van de EBA-regeling (Alles behalve wapens) in Cambodja  
B8‑0395/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat op 13 september 2018 het Europees Parlement de resolutie ingediend overeenkomstig artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van het Reglement over Cambodja, en met name de zaak van Kem Sokha (2018/2842(RSP)) heeft aangenomen, en zo de ernstige schendingen van de mensenrechten die nog altijd in het land worden begaan heeft bevestigd;

C.  overwegende dat Cambodja van de gunstigste regeling binnen het EU-stelsel van algemene preferenties (SAP), namelijk de EBA-regeling (Alles behalve wapens), profiteert, dat de EU in de financiële periode 2014‑2020 410 miljoen EUR aan Cambodja heeft toegewezen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking en dat dergelijke handelspreferenties afhankelijk zijn van de eerbiediging van de arbeids- en mensenrechten;

1.  verzoekt de Commissie onverwijld de EBA-regeling (Alles behalve wapens) in Cambodja te onderbreken.

Laatst bijgewerkt op: 4 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid