PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wyłączenia Kambodży z systemu EBA („wszystko oprócz broni”)


Angelo Ciocca

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wyłączenia Kambodży z systemu EBA („wszystko oprócz broni”)  
B8‑0395/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dnia 13 września 2018 r. zgodnie z art. 135 ust. 5 oraz art. 123 ust. 4 Regulaminu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Kambodży, w szczególności sprawy Kema Sokhy (2018/2842(RSP)), i potwierdził, że w kraju tym nadal mają miejsce poważne przypadki łamania praw człowieka;

B.  mając na uwadze, że Kambodża korzysta z najbardziej uprzywilejowanego traktowania w ogólnym systemie preferencji taryfowych UE (GSP), a mianowicie z inicjatywy „wszystko oprócz broni” (EBA), że na okres finansowania 2014–2020 UE przeznaczyła dla Kambodży 410 mln EUR z budżetu współpracy na rzecz rozwoju, a preferencje handlowe przyznano pod warunkiem przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych;

1.  wzywa Komisję do natychmiastowego wyłączenia Kambodży z systemu EBA („wszystko oprócz broni”).

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności