PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 380kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la abolirea regimului EBA (totul în afară de arme) în Cambodgia


Angelo Ciocca

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la abolirea regimului EBA (totul în afară de arme) în Cambodgia  
B8‑0395/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 13.9.2018, Parlamentul European a adoptat, în temeiul articolului 135 alineatul (5) și al articolului 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, o rezoluție referitoare la Cambodgia, în special la cazul lui Kem Sokha (2018/2842(RSP)), confirmând faptul că există în continuare încălcări grave ale drepturilor omului în aceasta țara;

C.  întrucât Cambodgia beneficiază de cel mai favorabil regim disponibil în temeiul sistemului generalizat de preferințe al UE (SGP), adică regimul EBA (totul în afară de arme), prin care s-au alocat Cambodgiei 410 milioane EUR în cadrul financiar 2014-2020, în domeniul cooperării pentru dezvoltare; întrucât aceste preferințe comerciale sunt condiționate de respectarea drepturilor omului și ale lucrătorilor,

1.  invită Comisia să suspende cât mai grabnic regimul EBA (totul în afară de arme) în Cambodgia.

Ultima actualizare: 5 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate