FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 238kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om upphävande av systemet ”Allt utom vapen” i Kambodja


Angelo Ciocca

Förslag till Europaparlamentets resolution om upphävande av systemet ”Allt utom vapen” i Kambodja  
B8‑0395/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet antog den 13 september 2018 en resolution om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (2018/2842(RSP)), i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och bekräftade de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet.

C.  Kambodja omfattas av det mest förmånliga systemet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem, nämligen systemet ”Allt utom vapen”. Under finansieringsperioden 2014–2020 har EU anslagit 410 miljoner euro till Kambodja inom ramen för utvecklingssamarbetet. Respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter är en nödvändig förutsättning för att landet ska kunna omfattas av dessa förmåner.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt upphäva systemet ”Allt utom vapen” i Kambodja.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy