NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ochraně chovů v horských oblastech před útoky vlků


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně chovů v horských oblastech před útoky vlků  
B8-0396/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle směrnice o přírodních stanovištích 92/43/EHS má vlk status chráněného druhu;

B.  vzhledem k usnesení Evropského parlamentu 2017/2819, v němž je zdůrazněno, jak nepříznivý může být vliv vlka na udržitelný rozvoj ekosystémů a na socioekonomickou činnost v obydlených oblastech na venkově;

C.  vzhledem k tomu, že v některých evropských regionech, například v Benátsku a v regionu Trentino Alto-Adige, nehrozí vlkům vyhynutí a rozmnožení těchto zvířat ohrožuje další existenci chovů v horských oblastech, v nichž predátorský způsob života a útoky vlků způsobují chovatelům nemalé škody;

D.  vzhledem k tomu, že zemědělství, obhospodařování lesů a pastevectví mají zásadní význam pro ochranu a využití horských a podhorských oblastí;

1.  vyzývá Komisi, aby zvážila změnu statusu ochrany vlků v Benátsku a v regionu Trentino Alto-Adige a umožnila těmto regionům přípravu plánů na regulaci, odchycení a selektivní odstřel vlků;

2.  vyzývá Komisi, aby zvážila vypracování vhodných opatření na ochranu a podporu chovatelů postižených ničivými útoky vlků.

Poslední aktualizace: 4. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí