FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om beskyttelse af bjerglandbrug mod ulveangreb


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af bjerglandbrug mod ulveangreb  
B8‑0396/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at habitatdirektivet, direktiv 92/43/EØF, tilkender ulven status som beskyttet art;

B.  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning 2017/2819, der påviser, at ulven kan have en negativ indvirkning på økosystemernes bæredygtige udvikling og de socioøkonomiske aktiviteter i beboede landdistrikter;

C.  der henviser til, at ulven i nogle regioner i Europa som f.eks. Veneto og Trentino Alto-Adige ikke er truet af udryddelse, og at dens udbredelse er ved at udgøre en fare for bjerglandbrugenes overlevelse på grund af de hyppige angreb, som påfører opdrætterne omfattende skader;

D.  der henviser til, at landbrugsvirksomhed og land-, skov- og kvægbrug spiller en grundlæggende rolle for tilgængeligheden og udnyttelsen af bjergområder såvel som af bjergnære områder;

1.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden af at ændre ulvens beskyttelsesstatus i Veneto og Trentino Alto-Adige og give regionerne tilladelse til at iværksætte planer for begrænsning, indfangning og selektiv aflivning af ulve;

2.  opfordrer Kommissionen til at overveje passende foranstaltninger til beskyttelse og støtte af landbrugere, der udsættes for ulveangreb.

 

Seneste opdatering: 5. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik