PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


vuoristoalueiden karjatilojen suojelemisesta susilta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vuoristoalueiden karjatilojen suojelemisesta susilta  
B8‑0396/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että sudet ovat luontotyyppejä koskevan direktiivin 92/43/ETY mukaisesti suojeltu laji;

B.  ottaa huomioon antamansa päätöslauselman 2017/2819(RSP), jossa korostetaan, että susilla voi olla kielteisiä vaikutuksia ekosysteemien ja asuttujen maaseutualueiden sosioekonomisen toiminnan kestävään kehitykseen;

C.  ottaa huomioon, että joillakin Euroopan alueilla, kuten Venetossa ja Trentino Alto-Adigessa, sudet eivät ole vaarassa kuolla sukupuuttoon, vaan sitä vastoin niiden leviäminen vaarantaa vuoristoalueiden karjatilojen olemassaolon, sillä sudet aiheuttavat usein toistuvilla hyökkäyksillään suurta vahinkoa karjankasvattajille;

D.  ottaa huomioon, että maanviljelyllä sekä maa-, metsä- ja laiduntaloudella on perustavanlaatuinen rooli vuoristoalueiden ja vuorten alapuolisten alueiden elinkelpoisuuden ja hyödyntämisen kannalta;

1.  kehottaa komissiota arvioimaan mahdollisuutta muuttaa suden suojeluasemaa Veneton ja Trentino Alto-Adigen osalta, jotta niiden voitaisiin sallia ottaa käyttöön susien leviämisen estämistä, pyyntiä ja valikoivaa kaatoa koskevia suunnitelmia;

2.  kehottaa komissiota harkitsemaan soveltuvien toimenpiteiden käyttöönottoa susien hyökkäysten vuoksi vahinkoa kärsivien karjankasvattajien suojelemiseksi ja tukemiseksi.

Päivitetty viimeksi: 4. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö