TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 152kWORD 48k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le feirmeacha sléibhe a chosaint ar chreachóireacht mac tíre.


Mara Bizzotto

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le feirmeacha sléibhe a chosaint ar chreachóireacht mac tíre.  
B8‑0396/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go n-áirithítear faoin Treoir maidir le Gnáthóga 92/43/CEE go bhfuil stádas mar speiceas faoi chosaint ag an mac tíre;

B.  ag féachaint di don Rún ó Pharlaimint na hEorpa 2017/2819 ina léirítear an chaoi ar féidir tionchar diúltach a bheith ag an mac tíre ar fhorbairt inbhuanaithe na n-éiceachóras agus na ngníomhaíochtaí socheacnamaíocha i gceantair thuaithe ina bhfuil cónaí;

C.  de bhrí nach bhfuil an mac tíre i mbaol a dhíothaithe i roinnt réigiún san Eoraip, amhail in Veneto agus in Trentino Alto-Adige, agus go bhfuil contúirt ann, mar gheall ar iomadú na n-ainmhithe sin, nach dtiocfaidh feirmeacha sléibhe slán ar an ábhar gur minic iad a bheith á gcreachadh agus á n-ionsaí ag mic tíre, rud is cúis le mórdhíobháil d’fheirmeoirí;

D.  de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach ag an ngníomhaíocht talmhaíochta agus foraoiseachta maidir le cosaint agus úsáid ceantar sléibhe agus ceantar bunchnoic;

1.  Á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht an stádas cosanta atá ag an mac tíre in Veneto agus in Trentino Alto-Adige a athrú, agus, ar an gcaoi sin, cead a thabhairt do réigiúin pleananna a chur chun feidhme maidir le mic tíre a choimeád, a ghabháil, agus a roghnú lena marú;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh i dtaobh bearta leordhóthanacha a bhunú chun cosaint agus tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí a bhíonn thíos leis mar gheall ar chreachóireacht mac tíre.

An nuashonrú is déanaí: 5 Deireadh Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais